Đề cương ôn tập Lịch sử 12: Tổng hợp Lý thuyết và Trắc nghiệm có đáp án- Ôn thi THPT Quốc gia môn Sử
8/1/2023 4:37:58 PM
nguyentuyet1902. ...

Đề cương ôn tập Lịch sử 12: Tổng hợp Lý thuyết và Trắc nghiệm có đáp án- Ôn thi THPT Quốc gia môn Sử

BÀI 1. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI 

SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 – 1949) 

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 

I. HỘI NGHỊ IANTA (02-1945) VÀ NHỮNG THỎA THUẬN CỦA BA CƯỜNG QUỐC 

1. Hoàn cảnh: 4=> 11- 0 2 -1945, nguyên thủ của ba cường quốc: Mĩ, Anh, Liên Xô họp  hội nghị quốc tế ở Ianta (Liên Xô) để thỏa thuận việc giải quyết những vấn đề bức thiết sau  chiến tranh và thiết lập một trật tự thế giới mới. 

  2. Nội dung: 

- Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật. 

- Thành lập tổ chức Liên hiệp quốc để duy trì hòa bình, an ninh thế giới.  - Phân chia phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận ở châu Âu và châu Á. 

3. Ý nghĩa:

Những quyết định của hội nghị Ianta và những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc đã  trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới gọi là “trật tự hai cực Ianta”. 

II. SỰ THÀNH LẬP LIÊN HIỆP QUỐC 

1. Hoàn cảnh 

- 25 – 4 => 26 – 6 – 1945, đại biểu 50 nước họp tại Xan Phranxixcô (Mĩ) thông qua Hiến  chương thành lập Liên hợp quốc.  

- 24 – 10 => 1945, bản Hiến chương chính thức có hiệu lực. 

2. Mục đích hoạt động: Nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển các mối  quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền  tự quyết của các dân tộc. 

3. Nguyên tắc hoạt động 

- Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc. - Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước. 

- Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào. 

- Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. 

- Chung sống hoà bình và sự nhất trí giữa năm nước lớn: Liên Xô (Nga), Mĩ, Anh, Pháp  và Trung Quốc. 

4. Cơ cấu tổ chức 

- Đại hội đồng

- Hội đồng Bảo an: Chịu trách nhiệm chính về hoà bình và an ninh thế giới, thông qua  năm nước lớn (Anh, Pháp, Mỹ, Liên Xô, Trung Quốc). 

- Ban Thư ký

- Ngoài ra, Liên hợp quốc còn có nhiều tổ chức chuyên môn khác, trụ sở đặt tại New York. - Các tổ chức Liên hợp quốc có ở Việt Nam: WHO, FAO, IMF, ILO, ICAO, UNESCO… 

5. Vai trò 

- Giữ gìn hoà bình, an ninh quốc tế.

- Thúc đẩy giải quyết tranh chấp quốc tế bằng hoà bình. 

- Phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị về kinh tế, văn hoá… giữa các nước thành viên.

III – SỰ HÌNH THÀNH HAI HỆ THỐNG XÃ HỘI ĐỐI LẬP 

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Tham dự Hội nghị Ianta (2-1945) có nguyên thủ của những quốc gia nào dưới đâ ?

A. Anh, Pháp, Mĩ.

B. Anh, Pháp, Đức. 

C. Liên Xô, Mĩ, Anh.

D. Mĩ, Liên Xô, Trung Quốc. 

Câu 2. Hội nghị Ianta (Liên Xô) diễn ra trong khoảng thời gian nào? 

A. Từ ngà 4 đến 11-2-1945. B. Từ ngày 2 đến 12-2-1945. 

C. Từ ngà 2 đến 12-4-1945. D. Từ ngà 4 đến 12-4-1945. 

Câu 3. Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh diễn ra từ ngày 4 đến 11-2-1945  được tổ chức tại đâu? 

Vẫn còn nội dung phía dưới, bạn hãy ấn nút để xem tiếp nhé...