Tóm tắt toàn bộ kiến thức Lịch sử 12 đầy đủ và chi tiết nhất- Ôn thi tốt nghiệp THPT môn Sử
8/1/2023 3:52:04 PM
nguyentuyet1902. ...

Tóm tắt toàn bộ kiến thức Lịch sử 12 đầy đủ và chi tiết nhất- Ôn thi tốt nghiệp THPT môn Sử

Lý thuyết Lịch sử lớp 12 đầy đủ, cả năm sẽ tóm tắt kiến thức trọng tâm từng bài học Lịch sử 12 để giúp học sinh nắm vững nội dung bài học từ đó học tốt môn Sử 12 chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Lịch sử.

TÓM TẮT LÝ THUYẾT LỊCH SỬ 12 

PHẦN MỘT: PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI 

Năm học 2009 - 2010 

CHƯƠNG I. Bài 1:SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945-1949) 

I. HỘI NGHỊ IAN -TA (2-1945) VÀ NHỮNG THỎA THUẬN CỦA BA CƯỜNG QUỐC. 1. Hoàn cảnh lịch sử: 

- Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc, nhiều vấn đề quan trọng và cấp bách  đặt ra trước các cường quốc Đồng minh: 

+ Việc nhanh chóng đánh bại phát xít. 

+ Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh. 

+ Việc phân chia thành quả chiến thắng. 

- Từ ngày 4 đến 11/2/1945, Mỹ (Ru dơ ven), Anh (Sớc sin), Liên Xô (Xtalin) họp hội nghị quốc  tế ở I-an-ta (Liên Xô) để thỏa thuận việc giải quyết những vấn đề bức thiết sau chiến tranh và  hình thành một trật tự thế giới mới. 

2. Nội dung của hội nghị: 

- Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật. 

- Nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á. - Thành lập tổ chức Liên hiệp quốc để duy trì hòa bình, an ninh thế giới 

- Thỏa thuận việc đóng quân, giải giáp quân đội phát xít và phân chia phạm vi ảnh hưởng của  các cường quốc thắng trận ở châu Âu và Á: 

+ Ở châu Âu: Liên Xô chiếm Đông Đức, Đông Âu; Mỹ, Anh, Pháp chiếm Tây Đức, Tây Âu. + Ở châu Á: 

* Vùng ảnh hưởng của Liên Xô: Mông Cổ, Bắc Triều Tiên, Nam Xa-kha-lin, 4 đảo thuộc quần đảo Cu-rin; 

* Vùng ảnh hưởng của Mỹ và phương Tây:Nhật Bản,Nam Triều Tiên;Đông Nam Á,Nam Á, Tây Á … 

* Trung Quốc trở thành quốc gia thống nhất. Những quyết định của hội nghị Yalta (I-an-ta) đã  trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới, thường được gọi là ”Trật tự hai cực Ianta ”. 

II. SỰ THÀNH LẬP LIÊN HIỆP QUỐC. 

1. Sự thành lập: 

Từ 25/4 đến 26/6/1945, đại biểu 50 nước họp tại San Francisco (Mỹ), thông qua Hiến chương  thành lập tổ chức Liên hiệp quốc. 

Ngày 24-10-1945 được coi là ”Ngày Liên Hiệp Quốc ”. Trụ sở đặt tại NewYork (Mỹ) 2. Mục đích: 

- Duy trì hòa bình và an ninh thế giới. 

- Phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình  đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.  

3. Nguyên tắc hoạt động: 

- Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc. - Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước. 

- Không can thiệp vào nội bộ các nước. 

- Giải quyết tranh chấp, xung đột quốc tế bằng phương pháp hòa bình.

- Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 cường quốc: Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, TQ - Hiện nay, Liên hiệp quốc có 192 thành viên, Việt Nam (thành viên 149) gia nhập Liên hiệp  quốc tháng 9/1977. 

- Các tổ chức LHQ hoạt động tại VN: 

+ UNICEF: Quỹ Nhi Đồng LHQ. 

+ UNESCO: Tổ chức Văn hóa- Khoa Học – Giáo dục LHQ. 

+ WHO : Tổ chức Y tế thế giới + FAO : Tổ chức Lương – Nông. 

+ IMF: Quỹ tiền tệ quốc tế. + IL O: Lao động quốc tế. 

+ UPU: Bưu chính. + ICAO: Hàng không + IMO: Hàng hải. 

*Việt Nam là thành viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 08- 09 

CHƯƠNG II. Bài 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991) LIÊN BANG NGA (1991 – 2000) 

I. LIÊN XÔ VÀ ĐÔNG ÂU TỪ 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70. 

1. Liên Xô từ 1945 đến giữa những năm 70 

a. Công cuộc khôi phục kinh tế (1945 - 1950) 

* Bối cảnh: 

- Bị tổn thất nặng do Chiến tranh thế giới thứ hai, 27 triệu người chết, 1.710 thành phố và hơn  70.000 làng mạc bị thiêu hủy, 32.000 xí nghiệp bị tàn phá.. 

- Các nước tư bản bao vây kinh tế, cô lập chính trị. 

- Phải tự lực tự cường hoàn thành thắng lợi các kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế, củng cố quốc  phòng, giúp đỡ phong trào cách mạng thế giới. 

* Thành tựu: 

* Hoàn thành kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế trong 4 năm 3 tháng. 

* Năm 1950, sản lượng công nghiệp tăng 73%, nông nghiệp đạt mức trước chiến tranh. * Năm 1949 chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền nguyên tử của Mỹ. b. Liên Xô tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội (từ 1950 đến nửa đầu những năm 70). 

Liên Xô tiến hành các kế hoạch dài hạn và đạt nhiều thành tựu to lớn 

* Kinh tế:- Công nghiệp: Giữa những năm 1970, là cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới, đi  đầu trong công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện hạt nhân…) 

- Nông nghiệp: sản lượng tăng trung bình hàng năm 16%. 

* Khoa học kỹ thuật: + Năm 1957 phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên của trái đất. + Năm 1961, phóng tàu vũ trụ đưa nhà du hành Gagarin bay vòng quanh Trái đất, mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài ngoài. 

* Xã hội: có nhiều biến đổi: 

- Chính trị ổn định 

- Tỷ lệ công nhân chiếm 55 % số người lao đông. 

- Trình độ học vấn của người dân được nâng cao (3/4 số dân có trình độ trung học và đại học). * Đối ngoại: 

- Là trụ cột của hệ thống XHCN. 

- Là chỗ dựa cho hòa bình và cách mạng thế giới. 

* Ý nghĩa:

- Chứng tỏ tính ưu việt của CNXH ở mọi lĩnh vực xây dựng kinh tế, nâng cao đời sống, củng cố  quốc phòng. 

- Làm đảo lộn toàn bộ chiến lược của đế quốc Mỹ và đồng minh Mỹ 

2. Các nước Đông Âu từ 1945 – 1975. 

a. Sụ ra đời của nhà nước dân chủ nhân dân Đông Âu 1945-1949. 

* 1944-1945 nhân dân Đông Âu phối hợp Hồng Quân Liên Xô truy kích quân Đức, đã giành  chính quyền và thành lập các Nhà nước dân chủ nhân dân: Ba Lan, Rumani, Hungari, Bulgari, Tiệp Khắc, Nam Tư, Anbani, riêng CHDC Đức ra đời tháng 10/1949. 

Tại Đức:Đức tạm chia thành 4 khu vực chiếm đóng của Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp. Nhưng với Am mưu phục hồi chủ nghĩa quân phiệt, chia cắt lâu dài nước Đức, các nước Anh, Pháp, Mỹ lập Cộng Hòa Liên bang Đức (9-1949); Thể theo nguyện vọng của nhân dân, được sự giúp đỡ của Liên Xô, CHDC Đức thành lập (10-1949 ) 

* Nhà nước dân chủ nhân dân ở Đông Âu là chính quyền liên hiệp nhiều giai cấp, đảng phái: + Từ 1945 – 1949 tiến hành cải cách ruộng đất. 

+ Quốc hữu hóa các xí nghiệp lớn của tư bản trong và ngoài nước. 

+ Ban hành các quyền tự do dân chủ, nâng cao đời sống của nhân dân. 

+ Củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. 

+ Các thế lực phản động trong và ngoài nước tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của  các nước Đông Âu nhưng đều thất bại. 

* Các nước CHND Đông Âu ra đời là thay đổi lớn đối với cục diện châu Âu. b. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu. 

* Hoàn cảnh: 

- 1950-1975 Đông Âu thực hiện nhiều kế hoạch 5 năm nhằm xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật  của chủ nghĩa xã hội trong tình hình khó khăn và phức tạp. 

- Xuất phát từ trình độ phát triển thấp, bị bao vây kinh tế, các thế lực phản động chống phá. * Thành tựu: nhờ sự giúp đỡ của Liên Xô và sự nỗ lực của nhân dân Đông Âu. Xây dựng nền công nghiệp dân tộc, điện khí hóa. 

Nông nghiệp phát triển nhanh chóng. 

Trình độ khoa học-kỹ thuật được nâng cao 

Trở thành các quốc gia công – nông nghiệp. 

* Ý nghĩa:làm thay đổi cục diện Châu Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghiã xã hội trở thành hệ thống. 

3. Quan hệ hợp tác giữa các nước XHCN ở châu Âu. 

a. Quan hệ kinh tế, khoa học- kỹ thuật: 

Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV thành lập ngày 08.01.1949): 

- Các nước Đông Au đã hòan thành CMDCND và bước vào thời kỳ xây dựng CNXH. - Hội Đồng Tương Trợ Kinh tế (SEV) thành lập ngày 8-1-1949 gồm Liên Xô,Ba Lan, Tiệp Khắc,  Anbani, Bungari, Hungari, Rumani sau thêm CHDC Đức, Mông Cổ, Cuba và Việt Nam * Mục đích:Tăng cường sự hợp tác giữa các nước XHCN, 

Thúc đẩy sự tiến bộ về kinh tế, văn hóa, khoa học- kỹ thuật … 

Thu hẹp dần về trình độ phát triển kinh tế 

Thành tựu:đã thúc đẩy các nước XHCN phát triển kinh tế, tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật để đẩy  mạnh việc việc xây dựng CNXH, nâng cao đời sống nhân dân. 

*Tác động:Tốc độ tăng trưởng trong sản xuất công nghiệp 10%/ năm. 

GDP tăng 5,7 lần.

Liên Xô giữ vai trò quan trọng trọng hoạt động của khối này, viện trợ không hoàn lại cho các  nước thành viên 21 tỷ rúp. 

* Thiếu sót, hạn chế: + Khép kín cửa, không hòa nhập vào nền kinh tế thế giới. + Còn nặng về trao đổi hàng hóa, mang tính bao cấp. 

+ Chưa áp dụng tiến bộ của khoa học và công nghệ. 

* Ý nghĩa:- Các nước XHCN có điều kiện giúp đỡ lẫn nhau để đẩy mạnh công cuộc xây dựng  chủ nghĩa xã hội. 

- Nâng cao đời sống nhân dân 

- Ngày 28-6-1991 ngừng hoạt động. 

b. Quan hệ chính trị – quân sự: 

Tổ chức phòng thủ Varsava thành lập ngày 14/05/1955. 

+Mục tiêu: 

* Là liên minh phòng thủ về quân sự, chính trị của các nước XHCN Châu Âu. * Giữ gìn hòa bình và an ninh ở Châu Âu và thế giới 

* Tạo thế cân bằng về quân sự giữa các nước XHCN và đế quốc vào đầu những năm 1970. * Sau những biến động chính trị lớn ở Đông Âu, những người đứng đầu 2 nước Liên Xô và Mỹ  thỏa thuận chấm dứt chiến tranh lạnh (1989), ngày 1-7-1991, tổ chức này ngừng hoạt động. II. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN NĂM 1991. 1. Sự khủng hoảng của chế độ XHCN ở Liên Xô.(Liên Xô từ nửa sau những năm 1970 đến 1991). 

a. Hoàn cảnh lịch sử 

- Năm 1973, cuộc khủng hoảng dầu mỏ đã tác động mạnh mẽ đến tình hình kinh tế, chính trị thế  giới. 

- Do chậm sửa đổi để thích ứng với tình hình mới, cuối những năm 70 đến đầu những năm 80,  kinh tế Liên Xô lâm vào tình trạng trì trệ, suy thoái. 

b. Công cuộc cải tổ và hậu quả. 

- Tháng 3/1985, M Gooc –ba - chop (M.Gorbachev) tiến hành cải tổ đất nước theo đường lối  cải cách kinh tế triệt để ”, tiếp theo là cải cách hệ thống chính trị và đổi mới tư tưởng. Do sai  lầm trong quá trình cải tổ, đất nước Xô Viết khủng hoảng toàn diện: 

+ Kinh tế chuyển sang kinh tế thị trường vội vã, thiếu sự điều tiết của nhà nước nên gây ra hỗn  loạn, thu nhập giảm sút nghiêm trọng. 

+ Chính trị và xã hội: mất ổn định (xung đột sắc tộc, ly khai liên bang..), tư tưởng rối loạn (đa  nguyên, đa đảng) 

- Tháng 08/1991, sau cuộc đảo chính lật đổ Gorbachev thất bại, Đảng Cộng sản Liên Xô bị đình  chỉ hoạt động. 

- Ngày 21/12/1991, 11 nước cộng hòa tách ra khỏi liên bang lập Cộng đồng các quốc gia độc lập  (SNG ). 

- Ngày 25/12/1991, Liên Xô tan rã sau 74 năm tồn tại. 

2. Sự khủng hoảng của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu (nửa sau những năm 1970 đến 1991) 

Kinh tế: Cuộc khủng hoảng dầu mỏ 1973 nền kinh tế Đông Âu lâm vào tình trạng trì trệ. Những sai lầm và bế tắc trong công cuộc cải tổ ở Liên Xô và hoạt động phá hoại của các thế lực  phản động làm cho cuộc khủng hoảng của các nước Đông Âu ngày càng gay gắt. * Chính trị: Các thế lực chống CNXH kích động nhân dân, biểu tình đòi cải cách kinh tế, chính  trị, tổng tuyển cử tự do.

Đảng và nhà nước Đông Âu phải chấp nhận. 

Kết quả các thế lực chống CNXH thắng thế lên nắm quyền,các nước Đông Âu lần lượt rời bỏ  chủ nghĩa xã hội, tuyên bố là các nước cộng hòa, hệ thống XHCN sụp đổ. Đông Đức sát nhập vào Tây Đức (3-10-1990); SEV giải thể ngày 28-8-1991: Tổ chức Vácsava  giải thể ngày 1-7-1991. 

3. Nguyên nhân sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu. 

Đã xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội không phù hợp với quy luật khách quan, đường lối chủ  quan, duy ý chí, quan liêu bao cấp không theo quy luật của cơ chế thị trường làm sản xuất đình  trệ, đời sống nhân dân không được cải thiện. 

Thiếu dân chủ, thiếu công bằng, tham nhũng… làm nhân dân bất mãn. 

Không bắt kịp bước phát triển của khoa học- kỹ thuật tiên tiến,dẫn đến tình trạng trì trệ, khủng  hoảng kinh tế – xã hội. Phạm phải nhiều sai lầm trong cải tổ làm khủng hoảng thêm trầm trọng. Sự chống phá của các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước. 

Đây chỉ là sự sụp đổ của một mô hình XHCN chưa khoa học, chưa nhân văn và là một bước lùi tạm thời của chủ nghĩa xã hội. 

III. LIÊN BANG NGA TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2000. 

Liên bang Nga là quốc gia kế thừa địa vị pháp lý của Liên Xô trong quan hệ quốc tế. * Về kinh tế: từ 1990 – 1995, tăng trưởng bình quân hằng năm của GDP là số âm. Giai đoạn  1996 – 2000 bắt đầu có dấu hiệu phục hồi (năm 1990 là -3,6%, năm 2000 là 9%). * Về chính trị: 

Tháng 12.1993, Hến pháp Liên bang Nga được ban hành, quy định thể chế Tổng thống Liên  bang. 

Từ năm 1992, tình hình chính trị không ổn định do sự tranh chấp giữa các đảng phái và xung đột sắc tộc, nổi bật là phong trào ly khai ở Tréc-ni-a. 

* Về đối ngoại: một mặt thân phương Tây, mặt khác khôi phục và phát triển các mối quan hệ với  châu Á. 

CHƯƠNG III. Bài 3: CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á. 

I. NÉT CHUNG VỀ KHU VỰC ĐÔNG BẮC Á 

* Là khu vực rộng lớn và đông dân nhất thế giới. Trước 1939, đều bị thực dân nô dịch (trừ Nhật  Bản). Sau 1945 có nhiều biến chuyển: 

* Tháng 10.1949, cách mạng Trung Quốc thắng lợi, nước CHND Trung Hoa ra đời. Cuối thập  niên 90, Hồng Kông và Ma Cao cũng trở về với Trung Quốc (trừ Đài Loan). * Năm 1948, trong bối cảnh chiến tranh lạnh, bán đảo Triều Tiên đã bị chia cắt thành hai miền  theo vĩ tuyến 38: Đại Hàn dân quốc ở phía Nam và CHDCNH Triều Tiên ở phía Bắc. Sau chiến  tranh Triều Tiên (1950 – 1953), vĩ tuyến 38 vẫn là ranh giới phân chia hai nhà nước trên bán đảo. * Sau khi chiến tranh chấm dứt, Châu Á xay dựng và phát triển kinh tế: 

- Gặp nhiều khó khăn trong xây dựng và phát triển kinh tế do hậu quả của chế độ thuộc địa và  chiến tranh. 

- Từ nửa sau thế kỷ XX, tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế, đời sống nhân dân được cải thiện  rõ rệt. 

- Trong ”bốn con rồng châu Á ”thì Đông Bắc Á có đến ba (Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan). - Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. 

- Trung Quốc cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI có sự tăng trưởng nhanh và cao nhất thế giới.

- Từ nửa sau thế kỷ XX, tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế, nên dự đoán ”thế kỷ XXI là thế kỷ của châu Á ” 

II. TRUNG QUỐC 

1. Sự thành lập nước CHND Trung Hoa và thành tựu 10 năm đầu xây dựng chế độ mới (1949 1959). 

a. Sự thành lập nước CHND Trung Hoa. 

* Từ 1946 – 1949, nội chiến giữa Đảng Quốc dân và Đảng Cộng sản: 

- Ngày 20/07/1946, Tưởng Giới Thạch phát động nội chiến. 

- Từ tháng 7/1946 đến tháng 6/1947: Quân giải phóng thực hiện chiến lược phòng ngự tích cực,  sau đó chuyển sang phản công và giải phóng toàn bộ lục địa Trung Quốc. Cuối năm 1949, Đảng  Quốc Dân thất bại phải bỏ chạy ra Đài Loan. 

- Ngày 01/10/1949, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập. 

* Ý nghĩa:- Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc đã hoàn thành, chấm dứt hơn 100  năm nô dịch và thống trị của đế quốc. 

- Xóa bỏ tàn dư phong kiến, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do tiến lên CNXH. - Ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào giải phóng dân tộc thế giới. 

b. Mười năm đầu xây dựng CNXH: 

* Nhiệm vụ hàng đầu là đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, phát triển kinh tế, xã hội,  văn hóa và giáo dục. 

* Về kinh tế: - 1950 – 1952: thực hiện khôi phục kinh tế, cải cách ruộng đất, cải tạo công thương  nghiệp, phát triển văn hóa, giáo dục. 

- 1953 – 1957: thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, kết quả sản lượng công nghiệp tăng 140% (1957 so 1952); sản lượng nông nghiệp tăng 25%(so với 1952);tổng sản lượng công, nông nghiệp tăng 11,8 lần, riêng công nghiệp tăng 10,7 lần. 

- Văn hóa, giáo dục có bước tiến vượt bậc. 

- Đời sống nhân dân cải thiện. 

* Về đối ngoại: Thi hành chính sách tích cực nhằm củng cố hòa bình và thúc đẩy sự phát triển  của phong trào cách mạng thế giới. 

Ngày 18/01/1950, Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam 

2. Trung Quốc – những năm không ổn định (1959 – 1978) 

3. Công cuộc cải cách – mở cửa (từ 1978 đến nay ): 

Tháng 12.1978, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vạch ra đường lối cải cách. Đến Đại hội XIII (10.1987), được nâng lên thành Đường lối chung của Đảng: a. Về kinh tế 

Phát triển kinh tế làm trọng tâm, tiến hành cải cách và mở cửa, chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa  tập trung sang nền kinh tế thị trường XHCN, nhằm hiện đại hóa và xây dựng CNXH mang đặc  sắc Trung Quốc, biến Trung Quốc thành nước giàu mạnh, dân chủ và văn minh. Năm 1998, kinh tế Trung Quốc tiến bộ nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới  (GDP tăng 8%/năm), đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt. 

Nền khoa học – kỹ thuật, văn hóa, giáo dục Trung Quốc đạt thành tựu khá cao (năm 1964, thử  thành công bom nguyên tử; năm 2003: phóng thành công tàu ”Thần Châu 5 ”vào không gian) b. Về đối ngoại 

Bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Liên Xô, Mông Cổ, Việt Nam… 

Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới, góp sức giải quyết các vụ tranh  chấp quốc tế.

Vai trò và vị trí của Trung Quốc nâng cao trên trường quốc tế, thu hồi chủ quyền Hồng Kông  (1997), Ma Cao (1999). 

Đài Loan là một bộ phận của lãnh thổ Trung Quốc, nhưng đến nay Trung Quốc vẫn chưa kiểm  soát được Đài Loan. 

Bài 4: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ 

A. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á. 

I. SỰ THÀNH LẬP CÁC QUỐC GIA ĐỘC LẬP Ở ĐÔNG NAM Á SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI. 

1. Vài nét chung về quá trình đấu tranh giành độc lập. 

Diện tích:4,5 triệu km2. dân số: 536 triệu người, gồm 11 nước 

Trước Thế chiến II, Đông Nam Á là thuộc địa của các đế quốc Âu - Mỹ, sau đó là Nhật Bản (trừ  Thái Lan). 

Trong thế chiến II bị Nhật chiếm đóng. 

Sau khi Nhật đầu hàng 1945, các nước Đông Nam Á đã đứng lên đấu tranh giành độc lập. Việt Nam: Cách mạng thàng Tám thành công, tuyên bố độc lập 2-9-1945. In-đô-nê-xi-a độc lập  17/08/1945. Lào 8/1945 nhân dân Lào nổi dậy,12/10/1945 tuyên bố độc lập. Miến Điện,Mã lai,  Phi líp pin giải phóng phần lớn lãnh thổ. 

Sau khi giành được độc lập, các nước ra sức phát triển kinh tế, xã hội. Một số nước đi theo con  đường TBCN, một số đi theo con đường XHCN, nhiều nước đạt thành tựu cao về kinh tế như  Thái Lan, Mã lai. Đặc biệt Xigapore được xem là con rồng nhỏ của Châu Á. 2. Lào (1945 – 1975) 

a. 1945 – 1954: Kháng chiến chống Pháp. 

Tháng 8/1945, thừa cơ Nhật đầu hàng Đồng minh, nhân dân Lào nổi dậy và thành lập chính  quyền cách mạng. Ngày 12/10/1945, chính phủ Lào ra mắt quốc dân và tuyên bố độc lập. Tháng 3/1946 Pháp trở lại xâm lược, nhân dân Lào kháng chiến bảo vệ nền độc lập. Dưới sự  lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam, cuộc  kháng chiến chống Pháp ở Lào ngày càng phát triển. 

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ (Việt Nam), buộc Pháp ký Hiệp định Giơnevơ (20/7/1954) thừa  nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lào, công nhận địa vị hợp pháp của các lực  lượng kháng chiến Lào. 

b. 1954 – 1975: Kháng chiến chống Mỹ. 

Năm 1954, Mỹ xâm lược Lào. Đảng Nhân dân cách mạng Lào (thành lập ngày 22/3/1955) lãnh  đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ trên cả ba mặt trận: quân sự - chính trị - ngoại giao, giành nhiều  thắng lợi. 

Nhân dân Lào đánh bại các kế hoạch chiến tranh của Mỹ,giải phóng được 4/5 diện tích lãnh thổ. Tháng 02/1973, các bên ở Lào ký Hiệp định Viêng Chăn (Vientian) lập lại hòa bình, thực hiện  hòa hợp dân tộc ở Lào. 

Thắng lợi của cách mạng Việt Nam 1975 tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân Lào nổi dậy giành  chính quyền trong cả nước. 

Ngày 2/12/1975 nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thành lập. Lào bước vào thời kỳ mới: xây  dựng đất nước và phát triển kinh tế-xã hội. 

Hiện nay xây dựng đất nước và phát triển kinh tế - xã hội. 

3. Campuchia (1945-1993) 

a. 1945 – 1954: Kháng chiến chống Pháp

Tháng 10/1945, Pháp trở lại xâm lược Campuchia. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông  Dương (từ 1951 là Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia), nhân dân Campuchia tiến hành  kháng chiến chống Pháp. 

Ngày 9/11/1953, do sự vận động ngoại giao của vua Xihanuc, Pháp ký Hiệp ước ”trao trả độc lập  cho Campuchia ”nhưng vẫn chiếm đóng. 

Sau thất bại ở Điện Biên Phủ, Pháp ký Hiệp định Giơnevơ 1954 công nhận độc lập, chủ quyền và  toàn vẹn lãnh thổ Campuchia. 

b. Từ 1954 – 1975: 

+1954 – 1970: Chính phủ Xihanuc thực hiện đường lối hòa bình, trung lập để xây dựng đất  nước. 

+ Ngày 18/3/1970, tay sai Mỹ đảo chính lật đổ Xihanuc. Cuộc kháng chiến chống Mỹ và tay sai  của nhân dân Campuchia, với sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam đã giành thắng lợi. + Ngày 17/4/1975, thủ đô Phnôm Pênh được giải phóng, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến  chống Mỹ. 

c. 1975 – 1979: Nội chiến chống Khơ-me đỏ 

Tập đoàn Khơ-me đỏ do Pôn-Pốt cầm đầu đã phản bội cách mạng, thi hành chính sách diệt  chủng và gây chiến tranh biên giới Tây Nam Việt Nam. 

Ngày 7/1/1979, thủ đô Phnôm Pênh được giải phóng, Campuchia bước vào thời kỳ hồi sinh, xây  dựng lại đất nước. 

d. 1979 đến nay: Thời kỳ hồi sinh và xây dựng đất nước: 

Từ 1979, nội chiến tiếp tục diễn ra, kéo dài hơn một thập niên. 

Được sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, các bên Campuchia đã thỏa thuận hòa giải và hòa hợp  dân tộc. 

Ngày 23/10/1991, Hiệp định hòa bình về Campuchia được ký kết. 

Sau cuộc tổng tuyển cử tháng 9/1993, Quốc hội mới đã thông qua Hiến pháp, thành lập Vương  quốc Campuchia do N.Xi -ha -núc (Sihanouk) làm quốc vương. Campuchia bước sang thời kỳ  phát triển mới. 

Tháng 10-1994 vua N. Xi-ha-núc thoái vị,hoàng tử Xi-ha-mô-ni kế vị. 

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á 1. Nhóm 5 nước sáng lập ASEAN:In đô nê xi a, Ma lai xi a, Phi lip pin, Xin ga po, Thai Lan * Những năm 1945 – 1960: 

+ Đều tiến hành công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu (chiến lược kinh tế hướng nội) nhằm xóa  bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủ. Nội dung chủ yếu là đẩy mạnh phát triển  công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nội địa thay thế hàng nhập khẩu….Chiến lược này đạt một  số thành tựu nhưng cũng bộc lộ nhiều hạn chế, đời sống người dân còn khó khăn.. 

+ Thành tựu: đáp ứng một số nhu cầu của nhân dân, giải quyết nạn thất nghiệp, phát triển một số  ngành chế biến, chế tạo … 

+ Hạn chế: thiếu vốn, nguyên liệu, công nghệ, chi phí cao, tham nhũng, đời sống còn khó khăn,  chưa giải quyết được quan hệ giữa tăng trưởng với công bằng xã hội. 

* Từ những năm 60 – 70 trở đi,: 

+ Chuyển sang chiến lược công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo (chiến lược kinh tế hướng ngoại), mở cửa kinh tế, thu hút vốn đầu tư và kỹ thuật của nước ngoài, tập trung sản xuất  hàng xuất khẩu, phát triển ngoại thương. 

+Kết quả: bộ mặt kinh tế – xã hội các nước này có sự biến đổi lớn:

- Tỷ trọng công nghiệp cao hơn nông nghiệp (trong nền kinh tế quốc dân); mậu dịch đối ngoại  tăng trưởng nhanh 

- Năm 1980, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 130 tỉ USD, chiếm 14% tổng kim ngạch ngoại  thương của các quốc gia và khu vực đang phát triển. 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao: Thái Lan 7% (1985 – 1995), Singapore 12% (1968 – 1973)…đứng đầu 4 con rồng nhỏ Châu Á. 

+ Hạn chế: phụ thuộc vào vốn và thị trường bên ngoài, đầu tư bất hợp lý … III. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỔ CHỨC ASEAN. 

1. Bối cảnh thành lập: 

Bước vào thập niên 60, các nước cần liên kết, hỗ trợ nhau để cùng phát triển. Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài. Đối phó với chiến tranh Đông Dương. Sự liên kết giữa các nước trong khu vực đang được hình thành ở nhiều nơi. Sự thành công của  khối thị trường chung Châu Âu 

- Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Bangkok (Thái  Lan), gồm 5 nước: Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippine và Thái Lan. Trụ sở ở Jakarta  (Indonesia). - ASEAN là 1 tổ chức liên minh chính trị – kinh tế của khu vực. - Hiện nay ASEAN có 10 nước: Brunei (1984), Việt Nam (28.07.1995), Lào và Mianma  (07.1997), Campuchia (30.04.1999). 

2. Hoạt động: 

- Từ 1967 – 1975: tổ chức non trẻ, hợp tác lỏng lẻo, chưa có vị trí trên trường quốc tế. - Từ 1976 đến nay: hoạt động khởi sắc từ sau Hội nghị Bali (Indonesia) tháng 2/1976, với việc  ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Đông Nam Á (Hiệp ước Bali). 

- Mục tiêu: + Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; 

+ Không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực với nhau. 

+ Giải quyết các tranh chấp bằng phương pháp hòa bình. 

+ Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. - Sau 1975, ASEAN cải thiện quan hệ với Đông Dương, 

- Tuy nhiên, từ 1979 – 1989, quan hệ giữa hai nhóm nước trở nên căng thẳng do vấn đề  Campuchia. 

- Đến 1989, hai bên bắt đầu quá trình đối thoại, tình hình chính trị khu vực cải thiện căn bản.  Thời kỳ này kinh tế ASEAN tăng trưởng mạnh. 

- Sau khi phát triển thành 10 thành viên (1999), ASEAN đẩy mạnh hoạt động hợp tác kinh tế,  xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hòa bình, ổn định để cùng phát triển. Năm 1992, lập khu vực mậu dịch tự do Đông nam Á (AFTA) rồi Diễn đàn khu vực (ARF), Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM), có sự tham gia của nhiều nước Á – Âu. 

3.Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam khi gia nhập tổ chức này. 

a.Cơ hội: 

- Nền kinh tê Việt Nam được hội nhập với nền kinh tế các nước trong khu vực, đó là cơ hội để nước ta vươn ra thế giới. 

-Tạo điều kiện để nền kinh tế Việt Nam có thể rút ngắn khoảng cách phát triển giữa nước ta với các nước trong khu vực. 

-Có điều kiện để tiếp thu những thành tựu khoa học- kĩ thuật tiên tến trên thế giới để phát triển kinh tế. 

-Có điều kiện để tiếp thu, học hỏi trình độ quản lý của các nước trong khu vực.

-Có điều kiện để giao lưu về văn hóa, giáo dục, khoa học- kĩ thuật, y tế, thể thao với các nước trong khu vực. 

b.Thách thức. 

-Nếu không tận dụng được cơ hội để phát triển, thì nền kinh nước ta sẽ có nguy cơ tụt hậu hơn so với các nước trong khu vực. 

-Đó là sự cạnh tranh quyết liệt giữa các nước. 

-Hội nhập nhưng dễ bị hòa tan, đánh mất bản sắc và truyền thống văn hóa của dân tộc. c.Thái độ. Bình tĩnh, không bỏ lỡ cơ hội. Cần ra sức học tập nắm vững khoa học-kĩ thuật. B. ẤN ĐỘ 

Diện tích 3,3 triệu km2 ; dân số 1 tỷ 50 triệu người (2002) 

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc đấu tranh chống Anh đòi độc lập của nhân dân Ấn Độ phát  triển mạnh mẽ. 

1. Cuộc đấu tranh giành độc lập. 

19/2/1946 hai vạn thuỷ binh Bom-bay khởi nghĩa đòi độc lập dân tộc, được sự hưởng ứng của  các lực lượng dân chủ. 

Ngày 22.02, ở Bom-bay, 20 vạn công nhân, học sinh, sinh viên bãi công, tuần hành, mít-tinh  chống Anh…lôi kéo quần chúng nổi dậy ở Can-cút-ta,Ma-đrát, Ka –ra-si. 

Ở nông thôn xung đột nông dân với địa chủ. 

2/1947, 40 vạn công nhân Calcutta bãi công. 

Trước sức ép của phong trào, thực dân Anh phải nhượng bộ, trao quyền tự trị cho Ấn Độ. Theo  kế hoạch Mao-bát-tơn, Ấn Độ được chia thành 2 nước: Ấn Độ (theo Ấn giáo), Pakistan (Hồi  giáo). 

Không chấp nhậ quy chế tự trị, Đảng Quốc Đại lãnh đạo nhân dân Ấn Độ tiếp tục đấu tranh đòi  độc lập. 26/01/1950, Ấn Độ tuyên bố độc lập và thành lập nước cộng hòa.. 

2. Xây dựng đất nước: 

1. a. Đối nội: đạt nhiều thành tựu: 

- Nông nghiệp: nhờ cuộc ”cách mạng xanh ”trong nông nghiệp từ giữa những năm 70, Ấn Độ đã  tự túc được lương thực và từ 1995 là nước xuất khẩu gạo. 

- Công nghiệp: phát triển mạnh công nghiệp nặng, chế tạo máy, điện hạt nhân..., đứng thứ 10 thế  giới về công nghiệp. 

- Khoa học kỹ thuật, văn hóa - giáo dục: cuộc ”cách mạng chất xám ”đưa Ấn Độ thành cường  quốc về công nghệ phần mềm, công nghệ hạt nhân và công nghệ vũ trụ (1974: chế tạo thành công bom nguyên tử, 1975: phóng vệ tinh nhân tạo…) 

b. Đối ngoại: luôn thực hiện chính sách hòa bình trung lập tích cực, ủng hộ phong trào giải  phóng dân tộc thế giới. Ngày 07.01.1972, Ấn Độ thiết lập quan hệ với Việt Nam CDCH. 

Bài 5: CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ CHÂU MỸ LA-TINH 

I. CÁC NƯỚC CHÂU PHI 

DT: 30,3 tr km2, 800 triệu người (Năm 2000), gồm 55 quốc gia lớn nhỏ. 

1.Vài nét về cuộc đấu tranh giành độc lập. 

a. Sau chiến tranh thế giới thứ hai: phong trào đấu tranh giành độc lập ở châu Phi phát triển  mạnh trước hết là ở Bắc Phi. 

Mở đầu là cuộc chính biến cách mạng của binh lính và sĩ quan yêu nước Ai Cập (3/7/1952), lật  đổ vương triều Pharuc, chỗ dựa của thực dân Anh, lập ra nước Cộng hòa Ai Cập (18/6/1953). Tiếp theo là Libi (1952), An-giê-ri. (1954-1962)

b. Nửa sau thập niên 50, hệ thống thuộc địa của thực dân ở châu Phi tan rã, nhiều quốc gia giành  được độc lập như: 1956 Tuy-ni-di, Ma-rốc, Xu-đăng, 1957 Ghana...1958 Ghi nê. Đặc biệt, năm 1960, là ”Năm châu Phi ” với 17 nước được trao trả độc lập. c. Năm 1975, thắng lợi của cách mạng Ăng-gô-la và Mô-dăm-bích về cơ bản đã chấm dứt chủ  nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cùng và hệ thống thuộc địa của Bồ Đào Nha bị tan rã. d. Từ 1975 đến nay: 

- Hoàn thành cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ, giành độc lập dân tộc với sự ra đời  của nước Cộng hòa Dim-ba-bu-ê (1980) và Namibia (03/1990). 

- Tại Nam Phi, trước áp lực đấu tranh của người da màu, tháng 11.1993, chế độ phân biệt chủng  tộc (Apartheid) bị xóa bỏ. Trong cuộc bầu cử đa chủng tộc đầu tiên, ông Nen-xơn Man- đê -la  (Nelson Mandela) trở thành Tổng thống da đen đầu tiên của nước Cộng hòa Nam Phi (1994). 2. Tình hình phát triển kinh tế – xã hội: 

Sau khi giành được độc lập, các nước châu Phi đã thu được một số thành tựu kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, nhiều nước châu Phi vẫn còn trong tình trạng lạc hậu, không ổn định (đói nghèo,  xung đột, nội chiến, bệnh tật, mù chữ, bùng nổ dân số, nợ nước ngoài…). 

II. CÁC NƯỚC MỸ LATINH 

Gồm 33 nước. 20,5 triệu km2, 517 triệu dân (2000), giàu nông –lâm sản và khoáng sản. 1. Vài nét về quá trình đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc. 

Đầu thế kỷ XX đã giành độc lập từ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, nhưng sau đó lệ thuộc Mỹ Sau Chiến tranh thế giới thứ hai là ”sân sau ”, là thuộc địa kiểu mới của Mỹ. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mỹ bùng nổ và  phát triển. Tiêu biểu là thắng lợi của cách mạng Cu Ba: 

* Tại Cu ba: 

+ Tháng 3/1952, Mỹ giúp Ba-ti-xta lập chế độ độc tài quân sự, xóa bỏ Hiến pháp 1940, cấm các đảng phái chính trị hoạt động, bắt giam và tàn sát nhiều người yêu nước… + Nhân dân Cu Ba đấu tranh chống chế độ độc tài Ba-ti-xta dưới sự lãnh đạo của Phi-đen Ca xtơ-rô. Ngày1/1/1959, chế độ độc tài Ba-ti-xta bị lật đổ, nước Cộng hòa Cu Ba thành lập. + Sau khi cách mạng thành công, Cu ba tiến hành cải cách dân chủ. 

+ 1961 tiến hành Cách mạng XHCN và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

+ Với sự nỗ lực của nhân dân và sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nhĩa đạt nhiều thành tựu  như xây dựng công nghiệp với cơ cấu ngành hợp lý, nông nghiệp đa dạng, đạt thành tựu cao về  văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao…. 

* Các nước khác 

Tháng 8/1961, Mỹ lập tổ chức Liên minh vì tiến bộ lôi kéo các nước Mỹ La-tinh nhằm ngăn chặn  ảnh hưởng của Cu Ba. 

Từ thập niên 60 -70, phong trào đấu tranh chống Mỹ và chế độ độc tài thân Mỹ giành độc lập  phát triển mạnh giành nhiều thắng lợi. 

+1964-1999 Panama đấu tranh và thu hồi chủ quyền kênh đào Panama 

+ 1962: Gia mai ca, Triniđát & Tôbagô. 

+ 1966: là Guyana, Bácbađốt 

+ 1983 có 13 nước độc lập ở Caribê 

Với nhiều hình thức: bãi công của công nhân, nổi dậy của nông dân, đấu tranh nghị trường, đấu  tranh vũ trang…., biến châu lục này thành ”lục địa bùng cháy ”(tiêu biểu là phong trào đấu tranh  vũ trang ở Vê-nê-xu-ê-la, Pê-ru…). 

2. Tình hình phát triển kinh tế – xã hội:

Sau khi khôi phục độc lập, các nước Mỹ La-tinh đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, nhiều  nước trở thành những nước công nghiệp mới (NIC) như Brazil, Argentina, Mehico. 

CHƯƠNG IV. Bài 6: NƯỚC MỸ 

I. NƯỚC MỸ TỪ NĂM 1945 ĐẾN 1973. 

1. Kinh tế: 

Sau CTTG II, kinh tế Mỹ phát triển mạnh: công nghiệp chiếm 56,5% tổng sản lượng công  nghiệp thế giới; nông nghiệp gấp hai lần 5 nước Anh, Pháp, CHLB Đức, Italia, Nhật cộng lại;  nắm 50% số lượng tàu bè đi lại trên biển, ¾ dự trữ vàng thế giới, chiếm 40% tổng sản phẩm kinh  tế thế giới… 

Khoảng 20 năm sau chiến tranh, Mỹ là trung tâm kinh tế – tài chính lớn nhất thế giới. * Nguyên nhân: 

Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú, nhân lực dồi dào, trình độ kỹ thuật cao, năng động,  sáng tạo. 

Lợi dụng chiến tranh để làm giàu từ bán vũ khí. 

Áp dụng thành công những thành tựu của cuộc cách mạng KHKT để nâng cao năng suất, hạ giá  thành sản phẩm, điều chỉnh hợp lý cơ cấu sản xuất… 

Trình độ tập trung tư bản và sản xuất cao, cạnh tranh có hiệu quả ở trong và ngoài nước. Các chính sách và hoạt động điều tiết của nhà nước có hiệu quả. 

2. Khoa học- kỹ thuật: 

Mỹ là nước khởi đầu và đạt nhiều thành tựu cuộc cách mạng khoa học- kỹ thuật hiện đại: đi đầu trong lĩnh vực chế tạo công cụ sản xuất mới (máy tính điện tử, máy tự động); vật liệu mới (polyme, vật liệu tổng hợp); năng lượng mới (nguyên tử, nhiệt hạch); sản xuất vũ khí, chinh phục vũ trụ, ”cách mạng xanh ”trong nông nghiệp… 

Thúc đẩy kinh tế Mỹ phát triển, ảnh hưởng lớn đến thế giới. 

3. Về đối ngoại: 

Dựa vào sức mạnh quân sự, kinh tế để triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ  thế giới. 

Tháng 3/1947, trong diễn văn đọc trước Quốc hội Mỹ, Tổng thống Truman công khai tuyên  bố: ”Sứ mệnh lãnh đạo thế giới tự do chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản ”. * Mục tiêu của: ”Chiến lược toàn cầu ”: 

+ Ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới tiêu diệt hoàn toàn CNXH. 

+ Đàn áp phong trào GPDT, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào chống chiến  tranh, vì hòa bình, dân chủ trên thế giới. 

+ Khống chế, chi phối các nước đồng minh. 

Khởi xướng cuộc ”Chiến tranh lạnh ”, dẫn đến tình trạng đối đầu căng thẳng và nguy hiểm với  Liên Xô, gây ra hàng loạt cuộc chiến tranh xâm lược, bạo loạn, lật đổ... trên thế giới (Việt Nam,  Cu Ba, Trung Đông…). 

Tháng 2-1972 TT Níchxơn thăm Trung Quôc, năm 1979 thiết lập quan hệ Mỹ - Trung Quốc;  tháng 5-1972 thăm Liên Xô. 

II. NƯỚC MỸ TỪ NĂM 1973 - 1991. 

1973 – 1982: khủng hoảng và suy thoái kéo dài (1976, lạm phát 40%). 

Từ 1983, kinh tế Mỹ phục hồi và phát triển. Tuy vẫn đứng đầu thế giới về kinh tế – tài chính  nhưng tỷ trọng kinh tế Mỹ trong nền kinh tế thế giới giảm sút (cuối 1980, chỉ chiếm 23% tổng  sản phẩm kinh tế thế giới).

KH-KT tiếp tục phát triển nhưng ngày càng bị cạnh tranh ráo riết bởi Tây Âu, Nhật Bản. Chính trị không ổn định, nhiều vụ bê bối chính trị xảy ra (Irangate – 1985), Watergate… Mỹ ký Hiệp định Pari 1973, rút quân khỏi Việt Nam.Tiếp tục triển khai ”chiến lược toàn cầu ”và  theo đuổi chiến tranh lạnh. Học thuyết Ri-gân (Reagan) và chiến lược ”Đối đầu trực tiếp ”chủ  trương tăng cường chạy đua vũ trang, can thiệp vào các địa bàn chiến lược và điểm nóng thế  giới. 

Giữa thập niên 80, xu thế hòa hoãn ngày càng chiếm ưu thế trên thế giới. 

Tháng 12/1989, Mỹ – Xô chính thức tuyên bố kết thúc ”chiến tranh lạnh ”nhưng Mỹ và các đồng  minh vẫn tác động vào cuộc khủng hoảng dẫn đến sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu. III. NƯỚC MỸ TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2000. 

1. Kinh tế, khoa học –kỹ thuật và văn hóa. 

Thập niên 90, kinh tế suy thoái ngắn nhưng vẫn đứng đầu thế giới. 

Tổng thống Clinton (1993-2001) cầm quyền, kinh tế Mỹ phục hồi và phát triển trở lại. Kinh tế  Mỹ vẫn đứng đầu thế giới: GNP là 9873 tỷ USD, GNP đầu người là 36.487 USD, chiếm 25% giá  trị tổng sản phẩm thế giới, chi phối nhiều tổ chức kinh tế – tài chính quốc tế như WTO, INF, G7,  WB… 

KH-KT: phát triển mạnh, nắm 1/3 lượng bản quyền phát minh sáng chế của toàn thế giới (đến  năm 2003, Mỹ đạt 286/755 giải Nobel khoa học). 

Đạt nhiều thành tựu văn hóa đáng chú ý: Giải Osca (điện ảnh), Grammy (âm nhạc), 11 giải  Nobel văn chương (thứ hai thế giới sau Pháp) 

2. Chính trị và đối ngoại. 

Thập niên 90, chính quyền B.Clinton thực hiện chiến lược ”Cam kết và mở rộng ”: + Bảo đảm an ninh của Mỹ với lực lượng quân sự mạnh, sẵn sàng chiến đấu. + Tăng cường khôi phục và phát triển tính năng động và sức mạnh của nền kinh tế Mỹ. + Sử dụng khẩu hiệu ”Thúc đẩy dân chủ ”để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Sau khi:Chiến tranh lạnh: kết thúc, trật tự hai cực I-an-ta (Yalta) sụp đổ, Mỹ có tham vọng chi  phối và lãnh đạo toàn thế giới nhưng chưa thể thực hiện được. 

Với sức mạnh kinh tế, khoa học – kỹ thuật Mỹ thiết lập trật tự thế giới ”đơn cực ”, nhưng thế  giới không chấp nhận 

Vụ khủng bố ngày 11-09 -2001 cho thấy bản thân nước Mỹ cũng rất dễ bị tổn thương và chủ  nghĩa khủng bố làm cho Mỹ thay đổi chính sách đối nội và đối ngoại ở thế kỷ XXI. 

Bài 7. TÂY ÂU 

I. TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1950. 

1. Về kinh tế: 

Sau chiến tranh thế giới thứ hai Tây Âu bị tổn thất nặng, nhiều thành phố, nhà máy bị tàn phá  nên sản xuất bị suy giảm. 

Từ 1945-1950 Tây Âu nhận viện trợ Mỹ qua ”Kế hoạch Mác–san ”, nên kinh tế phục hồi và lệ  thuộc Mỹ. 

2. Về chính trị: 

- Ưu tiên hàng đầu là củng cố chính quyền của giai cấp tư sản, ổn định tình hình chính trị – xã  hội, hàn gắn vết thương chiến tranh, phục hồi nền kinh tế, liên minh chặt chẽ với Mỹ đồng thời  tìm cách trở lại thuộc địa của mình. 

- Từ 1945 – 1950, cơ bản ổn định và phục hồi về mọi mặt, trở thành đối trọng của khối XHCN  Đông Âu mới hình thành.

Thí dụ:+ GCTS gạt những người công sản ra khỏi chính phủ - Pháp, Anh, Ý. + Tây Âu gia nhập khối Quân sự Bắc Đại Tây Dương –NATO- do Mỹ đứng đầu. + Pháp xâm lược trở lại Đông Dương, Anh trở lại Miến Điện và Mã lai; Hà lan trở lại Inđônêxia. 

II. TÂY ÂU TỪ 1950 ĐẾN NĂM 1973. 

1. Về đối nội. 

Kinh tế.Từ 1950 – 1970, kinh tế Tây Âu phát triển nhanh chóng. (Đức trở thành cường quôc công nghiệp thứ ba thế giới, Anh thứ tư và Pháp thứ năm ) 

Đến đầu thập niên 70, trở thành một trong ba trung tâm kinh tế – tài chính lớn của thế giới với  trình độ KH-KT cao. 

Nguyên nhân: + Sự nỗ lực của nhân dân lao động. 

+ Áp dụng thành công những thành tựu KH-KT để nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm. + Vai trò quản lý, điều tiết nền kinh tế của nhà nước có hiệu quả. 

+ Tận dụng tốt các cơ hội bên ngoài như: viện trợ Mỹ; nguồn nguyên liệu rẻ của các nước thế  giới thứ ba, hợp tác có hiệu quả trong khuôn khổ EC… 

2. Về đối ngoại: 

Một mặt liên minh chặt chẽ với Mỹ(Anh, Đức, Ý ), mặt khác cố gắng đa phương hóa quan hệ đối  ngoại (Pháp, Thụy Điển, Phần Lan ). 

- Chính phủ Anh ủng hộ cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam, ủng hộ Israel chống Ả rập, CHLB Đức gia nhập NATO (5/1955)… 

- Pháp phản đối trang bị vũ khí hạt nhân cho CHLB Đức, chú ý phát triển quan hệ với Liên Xô  và các nước XHCN khác, rút khỏi Bộ chỉ huy NATO và buộc Mỹ rút các căn cứ quân sự… ra  khỏi đất Pháp. 

- Pháp, Thụy Điển, Phần Lan đều phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. - 1950 – 1973: chủ nghĩa thực dân cũ của Anh, Pháp, Hà Lan, Bồ Đào Nna … cũng sụp đổ trên  phạm vi toàn thế giới. 

III. TÂY ÂU TỪ NĂM 1973 ĐẾN NĂM 1991 

1. Kinh tế: 

Từ 1973 đến đầu thập niên 90: khủng hoảng, suy thoái và không ổn định (tăng trưởng kinh tế  giảm, lạm phát, thất nghiệp tăng), 

Gặp sự cạnh tranh quyết liệt từ Mỹ, Nhật, các nước công nghiệp mới (NIC). Quá trình nhất thể  hóa Tây Âu gặp nhiều khó khăn 

2. Đối ngoại: 

- 11/1972: ký Hiệp định về những cơ sở quan hệ giữa hai nước Đức làm quan hệ hai nước hòa  dịu; 1989, ”Bức tường Berlin ”bị xóa bỏ và nước Đức thống nhất (3.10.1990) - Ký Định ước Helsinki về an ninh và hợp tác châu Âu (1975). 

IV. TÂY ÂU TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2000 

1. Về kinh tế: Từ 1994, phục hồi và phát triển trở lại, Tây Âu vẫn là một trong ba trung tâm kinh  tế-tài chính lớn nhất thế giới (GNP chiếm 1/3 tổng sản phẩm công nghiệp thế giới tư bản). 2. Về chính trị và đối ngoại: 

- Cơ bản là ổn định. 

- Có sự điều chỉnh quan trong trong bối cảnh ”Chiến tranh lạnh ”kết thúc, ”trật tự hai cực Ianta ”  tan rã. 

- Nếu như Anh vẫn duy trì liên minh chặt chẽ với Mỹ thì Pháp và Đức đã trở thành những đối  trọng đáng chú ý với Mỹ trong nhiều vấn đề quốc tế quan trọng.

- Mở rộng quan hệ với các nước đang phát triển ở Á, Phi, Mỹ La-tinh, các nước thuộc Đông Âu  và SNG. 

V. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU). 1. Thành lập: 

Ngày 18/04/1951, 6 nước Tây Âu (Pháp, Tây Đức, Italia, Bỉ, Hà Lan, Luc-xăm bua  (Lucxemburg) thành lập ”Cộng đồng than – thép châu Âu ”(ECSC). 

Ngày 25/03/1957, sáu nước ký Hiệp ước Roma thành lập ”Cộng đồng năng lượng nguyên tử  châu Âu ”(EURATOM) và ”Cộng đồng kinh tế châu Âu ”(EEC). 

Ngày 1/7/1967, ba tổ chức trên hợp nhất thành ”Cộng đồng châu Âu ”(EC) 07/12/1991: Hiệp ước Ma-a-xtrish được ký kết, khẳng định một tiến trình hình thành một Liên  bang châu Âu mới vào năm 2000 với đồng tiền chung, ngân hàng chung… 1/1/1993: EEC thành Liên minh châu Âu (EU) với 15 nước thành viên. 

1994, kết nạp thêm 3 thành viên mới là Áo, Phần Lan, Thụy Điển. 

01/05/2004, kết nạp thêm 10 nước thành viên Đông Âu, nâng tổng số thành viên lên 25. 2. Mục tiêu: Liên minh chặt chẽ về kinh tế, tiền tệ và chính trị (xác định luật công dân châu Âu,  chính sách đối ngoại và an ninh chung, Hiến pháp chung…) 

3. Hoạt động: 

- Tháng 6/1979: bầu cử Nghị viện châu Âu đầu tiên. 

- Tháng 3/1995: hủy bỏ việc kiểm soát đi lại của công dân EU qua biên giới của nhau. - 01/01/1999, đồng tiền chung châu Âu được đưa vào sử dụng, đồng EURO. - Hiện nay là liên minh kinh tế - chính trị lớn nhất hành tinh, chiếm ¼ GDP của thế giới. - 1990, quan hệ Việt Nam – EU được thiết lập và phát triển trên cơ sở hợp tác toàn diện. - Tháng 7-1995 EU và VN kỳ Hiệp Định hợp tác toàn diện. 

Bài 8. NHẬT BẢN 

I. NHẬT BẢN từ 1945 – 1952 

CTTG thứ hai để lại cho Nhật Bản những hậu quả nặng nề (gần 3 triệu người chết và mất tích, kinh tế bị tàn phá, 13 triệu người thất nghiệp, đói rét…), bị Mỹ chiếm đóng dưới danh nghĩa  Đồng minh (1945 – 1952). 

*Về chính trị: 

Bộ Chỉ huy tối cao lực lượng Đồng minh (SCAP) thi hành các biện pháp: 

+ Loại bỏ chủ nghĩa quân phiệt và bộ máy chiến tranh của Nhật, xét xử tội phạm chiến tranh. + Giải tán các đảng phái quân phiệt. 

+ 3-5-1947, ban hành Hiến pháp mới quy định Nhật là nước quân chủ lập hiến nhưng thực tế chế độ dân chủ đại nghị tư sản. 

+ Nhật cam kết từ bỏ việc tiến hành chiến tranh, không dùng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. 

+Không duy trì quân đội thường trực, chỉ có lực lượng Phòng vệ dân sự bảo đảm an ninh, trật tự  trong nước.Không mang quân đội ra nước ngoài 

* Về kinh tế: SCAP tiến hành 3 cải cách lớn: 

- Thủ tiêu chế độ tập trung kinh tế, giải tán các tập đoàn lũng đoạn ”Dai-bát-xư ”. - Cải cách ruộng đất, hạn chế ruộng địa chủ, đem bán cho nông dân. 

- Dân chủ hóa lao động. 

Từ năm 1950 – 1951: Nhật khôi phục kinh tế. 

Chính sách đối ngoại:

- Liên minh chặt chẽ với MỸ, ký Hiệp ước hòa bình Xan Phơranxicô (9-1951). - 8-9-1951 ký Hiệp Ước An ninh Mỹ-Nhật:chấp nhận Mỹ bảo hộ, cho Mỹ đóng quân và xây  dựng căn cứ quân sự trên đất Nhật. 

II. NHẬT BẢN TỪ 1952 - 1973 

1. Kinh tế, Khoa học -kỹ thuật 

a. Kinh tế 

1952 – 1960: phát triển nhanh. 

1960 – 1970 phát triển thần kỳ (tốc độ tăng trưởng bình quân là 10,8%/ năm). Năm 1968, vươn  lên hàng thứ hai thế giới tư bản sau Mỹ (tổng sản phẩm quôc dân là 183 tỷ USD.. Đầu những năm 70, Nhật trở thành một trong ba trung tâm kinh tế – tài chính thế giới cùng với  Mỹ và Tây Âu. Thế giới gọi đó là ”Sự thần ký Nhật Bản ” 

b. Khoa học- kỹ thuật: 

Rất coi trọng giáo dục và khoa học- kỹ thuật, mua bằng phát minh sáng chế Phát triển khoa học - công nghệ chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất ứng dụng dân dụng (đóng tàu chở dầu 1 triệu tấn, xây đường hầm dưới biển dài 53,8 km nối Honsu và Hokaido, cầu đường bộ dài 9,4 km…) 

* Nguyên nhân phát triển: 

- Con người là vốn quý nhất, là nhân tố quyết định hàng đầu. 

- Vai trò lãnh đạo, quản lý của nhà nước Nhật. 

- Các công ty Nhật có sức mạnh và tính cạnh tranh cao. 

- Áp dụng thành công những thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại để nâng cao năng suất, chất  lượng, hạ giá thành sản phẩm. 

- Chi phí quốc phòng thấp nên có điều kiện tập trung đầu tư vốn cho kinh tế. - Tận dụng tốt yếu tố bên ngoài để phát triển (viện trợ Mỹ, chiến tranh Triều Tiên, Việt Nam…) * Hạn chế: 

- Lãnh thổ hẹp, dân đông, nghèo tài nguyên, thường xảy ra thiên tai, phải phụ thuộc vào nguồn  nguyên nhiên liệu nhập từ bên ngoài. 

- Cơ cấu giữa các vùng kinh tế, giữa công – nông nghiệp mất cân đối. 

- Chịu sự cạnh tranh gay gắt của Mỹ, Tây Âu, NICs, Trung Quốc… 

- Chưa giải quyết được những mâu thuẫn cơ bản nằm trong bản thân nền kinh tế TBCN. 2. Chính trị: từ 1955 đến 1993 

- Liên minh chặt chẽ với Mỹ, đứng về phía Mỹ trong chiến tranh Việt nam. Năm 1956 bình thường hóa với Liên xô, tham gia Liên Hiệp Quôc. 

III. NHẬT BẢN TỪ 1973 – 1991 

1. Kinh tế: 

Từ 1973, do tác động khủng hoảng năng lượng, kinh tế Nhật thường khủng hoảng và suy thoái  ngắn. 

Từ nửa sau 1980, Nhật vươn lên trở thành siêu cường tài chính số một thế giới với dự trữ vàng  và ngoại tệ gấp 3 lần Mỹ, gấp 1,5 lần CHLB Đức, trở thành chủ nợ lớn nhất thế giới. 2. Đối ngoại: 

”Học thuyết Phu-cư-đa ”(1977) và ”Học thuyết Kai-phu ”(1991) chủ trương tăng cường quan  hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội với các nước Đông Nam Á và tổ chức ASEAN. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam 21-9-1973. 

IV. NHẬT BẢN TỪ 1991 – 2000.

1. Kinh tế: vẫn là một trong ba trung tâm kinh tế – tài chính lớn của thế giới (năm 2000, GNP là  4895 tỷ USD, GDP bình quân là 38.690 USD). 

2. Khoa học- kỹ thuật: phát triển ở trình độ cao. Năm 1992, phóng 49 vệ tinh nhân tạo, hợp tác  với Mỹ, Nga trong các chương trình vũ trụ quốc tế. 

3. Văn hóa: là nước phát triển cao nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa của mình, kết hợp hài  hòa giữa truyền thống và hiện đại. 

4. Chính trị: 

5. Đối ngoại: 

Tiếp tục liên minh chặt chẽ với Mỹ. 4-1996 Mỹ -Nhật, kéo dài vĩnh viễn Hiệp Ước An ninh Mỹ Nhật. 

Học thuyết ”Mi-y-da-oa ”và ”Ha-si-mô-tô ”coi trọng quan hệ với Tây Âu, mở rộng đối ngoại  trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt với Đông Nam Á và tổ chức ASEAN. 

Từ đầu những năm 90, Nhật nỗ lực vươn lên thành một cường quốc chính trị để tương xứng với  vị thế siêu cường kinh tế. 

Ngày 8 – 9 – 1951, Nhật kí với Mĩ ”Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật ”, chấp nhận đặt Nhật Bản dưới ”ô bảo vệ hạt nhân ”của Mĩ và để quân đội Mĩ xây dựng các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Nhật. 

CHƯƠNG V. Bài 9: QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KỲ ”CHIẾN TRANH LẠNH ” 

Sau thế chiến II, ”Chiến tranh lạnh giữa hai siêu cường là Liên xô và Mỹ, chi phối các quan hệ quốc tế. 

I. MÂU THUẪN ĐÔNG – TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA ”CHIẾN TRANH LẠNH ”. 1. Nguồn gốc mâu thuẫn Đông – Tây: 

Sau chiến tranh quan hệ Xô – Mỹ chuyển từ liên minh chống phát xít sang thế đối đầu và tình  trạng ”chiến tranh lạnh ”. 

* Nguyên nhân: do sự đối lập nhau về mục tiêu và chiến lược. 

Liên Xô: chủ trương duy trì hòa bình, an ninh thế giới, bảo vệ những thành quả của chủ nghĩa xã  hội và đẩy mạnh phong trào cách mạng thế giới. 

Mỹ: + Chống phá Liên Xô và phe XHCN, chống phong trào cách mạng, mưu đồ làm bá chủ thế  giới. 

+ Lo ngại trước ảnh hưởng to lớn của Liên Xô và Đông Âu, sự thắng lợi của CHND Trung  Quốc, CNXH đã trở thành hệ thống thế giới từ Âu sang Á. 

+ Sau CTTG II, là nước tư bản giàu mạnh nhất, nắm độc quyền vũ khí nguyên tử, tự cho mình có  quyền lãnh đạo thế giới. 

2. Diễn biến ”chiến tranh lạnh ”: 

a. Khởi đầu: 12-03-1947, Tổng thống Tru-man gửi thông điệp tới Quốc hội Mỹ khẳng định: sự  tồn tại của Liên Xô là nguy cơ lớn đối với nước Mỹ và đề nghị viện trợ cho Hy Lạp và Thổ Nhĩ  Kỳ, biến hai nước này thành căn cứ tiền phương chống Liên Xô. 

Học thuyết Tru-man: 

+ Củng cố chính quyền phản động và đẩy lùi phong trào đấu tranh ở Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. +  Biến hai nước này thành tiền đồn chống Liên Xô và Đông Âu., 

b. ”Kế hoạch Marshall ”(Mác san ) (06.1947): 

+ Viện trợ 17 tỷ đô la giúp Tây Âu khôi phục kinh tế, 

+ ”Kế hoạch Marshall ”của Mỹ đã tạo nên sự đối lập về kinh tế và chính trị giữa các nước Tây  Âu TBCN và các nước Đông Âu XHCN.

c. Thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)ngày 4-4-1949, là liên minh quân  sự lớn nhất của các nước tư bản phương Tây do Mỹ đứng đầu chống Liên Xô và các nước  XHCN Đông Âu. 

Tháng 1-1949 Liên xô và Đông Âu thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) Tháng 5-1955 thành lập Tổ chức Hiệp ướcVác-xa-va (Varsava), một liên minh chính trị - quân  sự mang tính chất phòng thủ của các nước XHCN châu Âu. 

* Như vậy:sự ra đời của NATO, Vácxava, kế hoạch Mac –san, khối SEV đã đánh dấu sự xác lập cục diện hai cực, hai phe. ”Chiến tranh lạnh ” đã bao trùm toàn thế giới. 

II. SỰ ĐỐI ĐẦU ĐÔNG – TÂY VÀ NHỮNG CUỘC CHIẾN TRANH CỤC BỘ ÁC LIỆT. III. XU THẾ HÒA HOÃN ĐÔNG TÂY VÀ ”CHIẾN TRANH LẠNH ” CHẤM DỨT. 1. Những biểu hiện của xu thế hòa hoàn Đông – Tây. 

Đầu những năm 70, xu hướng hòa hoãn Đông – Tây xuất hiện với những cuộc thương lượng Xô  – Mỹ. 

Ngày 9/11/1972, hai nước Đông và Tây Đức ký kết tại Bon Hiệp định về những cơ sở quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức làm tình hình châu Âu bớt căng thẳng. 

1972, Xô – Mỹ thỏa thuận hạn chế vũ khí chiến lược, ký Hiệp ước ABM (Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo), SALT-1 (Hiệp định hạn chế vũ khí tiến công chiến lược), đánh dấu sự hình thành  thế cân bằng về quân sự và vũ khí hạt nhân chiến lược giữa hai cường quốc. Tháng 8/1975, 35 nước châu Âu và Mỹ, Canađa đã ký Định ước Hen-xin-ki, khẳng định quan  hệ giữa các quốc gia và sự hợp tác giữa các nước, tạo nên một cơ chế giải quyết các vấn đề liên  quan đến hòa bình, an ninh ở châu lục này. 

Từ 1985, nguyên thủ Xô – Mỹ tăng cường gặp gỡ, ký kết nhiều văn kiện hợp tác kinh tế – KHKT, trọng tâm là thuận thủ tiêu tên lửa tầm trung châu Âu (INF), cắt giảm vũ khí chiến lược  và hạn chế chạy đua vũ trang. 

2. Chiến tranh lạnh kết thúc 

Tháng 12/1989, tại Man–ta (Malta- Địa Trung Hải ), Xô – Mỹ tuyên bố chấm dứt ”Chiến tranh  lạnh ”để ổn định và củng cố vị thế của mình. 

* Nguyên nhân khiến Xô – Mỹ kết thúc ”chiến tranh lạnh ”: 

Cả hai nước đều quá tốn kém và suy giảm "thế mạnh” nhiều mặt. 

Đức, Nhật Bản, Tây Âu vươn lên mạnh, trở thành đối thủ cạnh tranh gay gắt với Mỹ. Liên Xô lâm vào tình trạng trì trệ, khủng hoảng. Xô –Mỹ thoát khỏi thế đối đầu để ổn định và  củng cố vị thế của mình. 

* Ý nghĩa: Chiến tranh lạnh chấm dứt mở ra chiều hướng giải quyết hòa bình các vụ tranh chấp,  xung đột ở nhiều khu vực: Afganistan, Campuchia, Namibia… 

IV. THẾ GIỚI SAU ”CHIẾN TRANH LẠNH ”. 

Từ 1989 – 1991, chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu tan rã. 

Ngày 28/6/1991, khối SEV giải thể 

01/07/1991, Tổ chức Varsava chấm dứt hoạt động. 

Trật tự ”hai cực ” Yalta sụp đổ, phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô ở châu Âu và châu Á mất đi,  ảnh hưởng của Mỹ cũng bị thu hẹp ở nhiều nơi. 

Từ 1991, tình hình thế giới có nhiều thay đổi to lớn và phức tạp: 

+ Trật tự hai cực I-an-ta sụp đổ. Một trật tự thế giới đang dần dần hình thành theo xu hướng đa  cực. 

+ Các quốc gia tập trung phát triển kinh tế.

+ Mỹ đang ra sức thiết lập một trật tự thế giới ”đơn cực” để làm bá chủ thế giới, nhưng không  thực hiện được. 

+ Sau ”chiến tranh lạnh”, nhiều khu vực thế giới không ổn định, nội chiến, xung đột quân sự kéo  dài (Ban-căng, châu Phi, Trung Á). 

Sang thế kỷ XXI, xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển đang diễn ra thì vụ khủng bố 11/09/2001  ở nước Mỹ đã đặt các quốc gia, dân tộc đứng trước những thách thức của chủ nghĩa khủng bố với những nguy cơ khó lường, gây ra những tác động to lớn, phức tạp với tình hình chính trị  thế giới và trong quan hệ quốc tế. 

Ngày nay, các quốc gia dân tộc vừa có những thời cơ phát triển thuận lợi, đồng thời vừa phải đối  mặt với những thách thức vô cùng gay gắt. 

CHƯƠNG VI. Bài 10: CÁCH MẠNG KHOA HỌC- CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA NỬA SAU THẾ KỶ XX 

I. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ. 

1. Nguồn gốc và đặc điểm: 

a. Nguồn gốc: 

Do đòi hỏi của cuộc sống và của sản xuất, nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng  cao của con người. 

Do sự bùng nổ dân số, sự vơi cạn tài nguyên thiên nhiên, do nhu cầu của chiến tranh… Cuộc cách mạng khoa học- kỹ thuật lần thứ nhất là tiền đề thúc đẩy cách mạng khoa học- kỹ  thuật lần II và cách mạng khoa học - công nghệ bùng nổ. 

b. Đặc điểm: 

- Khoa học- kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. 

- Mọi phát minh kỹ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học. 

- Khoa học gắn liền với kỹ thuật, đi trước mở đường cho kỹ thuật. 

- Kỹ thuật lại đi trước mở đường cho sản xuất. 

- Khoa học tham gia trực tiếp vào sản xuất, là nguồn gốc chính của những tiến bộ kỹ thuật và  công nghệ. 

2. Tác động: 

* Tích cực:Tăng năng suất lao động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của con người. Thay đổi cơ cấu dân cư, chất lượng nguồn nhân lực, đòi hỏi mới về giáo dục, đào tạo. Thúc đẩy xu thế toàn cầu hóa. 

* Tiêu cực: ô nhiễm môi trường, tai nạn lao động và giao thông, các dịch bệnh mới, chế tạo vũ  khí hủy diệt đe dọa sự sống trên hành tinh. 

II. XU THẾ TOÀN CẦU HÓA VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ. 

1. Xu thế toàn cầu hóa từ sau chiến tranh lạnh: 

a. Bản chất: Toàn cầu hóa là quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, những ảnh hưởng  tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vực, các quốc gia, dân tộc trên thế giới. b. Biểu hiện của toàn cầu hóa: 

Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế. (giá trị trao đổi tăng lên 12 lần ) Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia. Giá trị trao đổi tương đương ¾  giá trị thương mại toàn cầu. 

Sự sáp nhập và hợp nhất các công ty thành những tập đoàn lớn, nhất là công ty khoa học- kỹ  thuật

Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực (EU, IMF,  WTO, APEC, ASEM…) => Là xu thế khách quan không thể đảo ngược. c. Ảnh hưởng của xu thế toàn cầu hóa: 

* Tích cực: 

Thúc đẩy nhanh chóng sự phát triển và xã hội hóa của lực lượng sản xuất, đưa lại sự tăng trưởng  cao (nửa đầu thế kỷ XX, GDP thế giới tăng 2,7 lần, nửa cuối thế kỷ tăng 5,2 lần). Góp phần chuyển biến cơ cấu kinh tế, đòi hỏi cải cách sâu rộng để nâng cao tính cạnh tranh và  hiệu quả của nền kinh tế. 

* Tiêu cực: Đào sâu hố ngăn cách giàu nghèo và bất công xã hội 

Làm cho mọi mặt của cuộc sống con người kém an toàn, tạo ra nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc  và độc lập tự chủ của các quốc gia. 

Toàn cầu hóa vừa là thời cơ, cơ hội lớn cho các nước phát triển mạnh, đồng thời cũng tạo ra  những thách thức lớn đối với các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, là nếu bỏ lỡ thời  cơ sẽ tụt hậu nguy hiểm. 

Bài 11: TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ 1945 ĐẾN NĂM 2000 I. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945 1. Sự xác lập của trật tự hai cực Yalta do Xô-Mỹ đứng đầu đã chi phối nền chính trị thế giới. 2. CNXH đã vượt khỏi phạm vi một nước và trở thành một hệ thống thế giới. 3. Sự phát triển mạnh của phong trào GPDT ở Á, Phi, Mỹ La-tinh, các nước này tích cực tham  gia và giữ vai trò quan trọng trong đời sống chính trị thế giới, góp phần làm thay đổi căn bản hệ  thống thế giới. Sau khi giành độc lập đã đạt nhiều thành tựu về kinh tế xã hội, tuy nhiên vẫn còn  xung đột. 

4. Hệ thống đế quốc chủ nghĩa có chuyển biến: 

+ Mỹ vươn lên là nước đế quốc giàu mạnh, và mưu đồ làm bá chủ thế giới, nhưng đã chịu nhiều  thất bại như ở chiến tranh Việt Nam, Cu Ba, Triều Tiên. 

+ Nhờ có sự tự điều chỉnh kịp thời, từ đó kinh tế các nước tư bản tăng trưởng liên tục, như Nhật,  Đức, và hình thành trung tâm kinh tế lớn của thế giới (EU). 

+ Dưới tác động của cách mạng khoa học- kỹ thuật, sự phát triển mạnh của lực lượng sản xuất,  dẫn đến sự liên kết kinh tế khu vực (EU). Mỹ, EU và Nhật Bản là ba trung tâm kinh tế lớn của  thế giới. 

5. Nổi bật nhất là sự đối đầu giữa hai siêu cường dẫn đến tình trạng ”Chiến tranh lạnh ” kéo dài  nhiều thập kỷ. Ở nhiều nơi diễn ra chiến tranh cục bộ (Đông Nam Á, Trung Đông). Chiến tranh  lạnh chấm dứt, chuyển sang xu thế hòa dịu, đối thoại, hợp tác phát triển, tuy nhiên vẫn còn xung  đột sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ. 

6. Cuộc cách mạng khoa học- kỹ thuật, khoa học – công nghệ bắt đầu từ Mỹ và đã lan nhanh ra  toàn thế giới, khoa học- kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, xu thế toàn cầu hóa lan  nhanh ra toàn thế giới, đòi hỏi các quốc gia phải có lời giải đáp, thích ứng để kịp thời, khôn  ngoan nắm bắt thời cơ, tránh việc bỏ lỡ cơ hội và tụt hậu. 

II. XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA THẾ GIỚI NGÀY NAY. 

1. Các nước ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm và mở rộng hợp  tác. 

2. Quan hệ theo hướng đối thoại, thỏa hiệp, với đặc điểm nổi bật là: mâu thuẫn và hài hòa, cạnh tranh và hợp tác, tiếp xúc và kiềm chế…

3. Ở nhiều khu vực lại bùng nổ các cuộc nội chiến và xung đột, thế giới bị đe dọa bởi chủ nghĩa  ly khai, khủng bố. 

4. Toàn cầu hóa đã trở thành một xu thế tất yếu. Các quốc gia dân tộc đang đứng trước thời cơ  thuận lợi và thách thức gay gắt để vươn lên. 

PHẦN II: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 - 2000 

Bài 12. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 - 1925 I. NHỮNG CHUYỂN BIẾN MỚI VỀ KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT. 

1. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp. 

a. Hoàn cảnh: 

- Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước thắng trận phân chia lại thế giới, hình thành hệ  thống Véc xai – Oasingtơn (Versailles - Washington.) 

- Hậu quả chiến tranh làm các cường quốc tư bản châu Âu gặp khó khăn, nước Pháp bị thiệt hại  nặng. 

- Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, Nga Xô viết được thành lập, Quốc tế cộng sản ra đời. - Tình hình trên tác động mạnh đến Việt Nam. 

b. Chính sách khai thác thuộc địa lần hai của Pháp: 

Ở Đông Dương, chủ yếu là Việt Nam, Pháp thực hiện khai thác thuộc địa lần hai, từ sau chiến  tranh thế giới thứ nhất đến trước khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933.) * Kinh tế: Pháp đầu tư mạnh với tốc độ nhanh, quy mô lớn vào các ngành kinh tế ở Việt Nam, từ  1924 – 1929, số vốn đầu tư khoảng 4 tỉ phrăng. 

+ Nông nghiệp: đầu tư nhiều nhất, mở rộng diện tích đồn điền cao su, nhiều công ty cao su được  thành lập (Đất đỏ, Mi-sơ-lanh…) 

+ Công nghiệp: đặc biệt là khai thác mỏ than, mở mang các ngành dệt, muối, xay xát..., + Thương nghiêp: ngoại thương phát triển, giao lưu buôn bán nội địa được đẩy mạnh. + Giao thông vận tải: phát triển, mở rộng để phục vụ công cuộc khai thác. + Ngân hàng Đông Dương: nắm quyền chỉ huy kinh tế Đông Dương, phát hành giấy bạc và cho  vay lãi. 

+ Tăng thu thuế: ngân sách Đông Dương thu năm 1930 tăng gấp 3 lần so với 1912. 2. Chính sách chính trị,văn hoá, giáo dục của thực dân Pháp. 

a. Chính trị: Pháp tăng cường chính sách cai trị và khai thác thuộc địa. Bộ máy đàn áp, cảnh sát,  mật thám, nhà tù hoạt động ráo riết. Ngoài ra còn cải cách chính trị - hành chính: đưa thêm người  Việt vào làm các công sở, lập Viện dân biểu…. 

b. Văn hoá giáo dục: 

Hệ thống giáo dục Pháp - Việt được mở rộng. Cơ sở xuất bản, in ấn ngày càng nhiều, ưu tiên  xuất bản các sách báo cổ vũ chủ trương ”Pháp - Việt đề huề ”. 

Các trào lưu tư tưởng, khoa học-kỹ thuật, văn hoá, nghệ thuật phương Tây vào Việt Nam, tạo ra  sự chuyển mới về nội dung, phương pháp tư duy sáng tác. Các yếu tố văn hoá truyền thống, văn  hoá mới tiến bộ và ngoại lai nô dịch cùng tồn tại, đan xen, đấu tranh với nhau. 3. Những chuyển biến mới về kinh tế và giai cấp ở Việt Nam. 

a. Những chuyển biến mới về kinh tế:

Kinh tế của tư bản Pháp ở Đông Dương phát triển mới, đầu tư các nhân tố kỹ thuật và nhân lực  sản xuất, song rất hạn chế. 

Kinh tế Việt Nam vẫn mất cân đối, sự chuyển biến chỉ mang tính chất cục bộ ở một số vùng, phổ  biến vẫn lạc hậu. 

Đông Dương là thị trường độc chiếm của tư bản Pháp. 

b. Sự chuyển biến mới về giai cấp ở Việt Nam. 

Giai cấp địa chủ phong kiến: tiếp tục phân hóa, một bộ phận trung, tiểu địa chủ có tham gia  phong trào dân tộc chống Pháp và tay sai. 

Giai cấp nông dân: bị đế quốc, phong kiến chiếm đoạt ruộng đất, phá sản không lối thoát. Mâu  thuẫn giữa nông dân Việt Nam với đế quốc phong kiến tay sai gay gắt. Nông dân là một lực lượng cách mạng to lớn của dân tộc. 

Giai cấp tiểu tư sản: phát triển nhanh về số lượng, có tinh thần dân tộc chống Pháp và tay sai.  Bộ phận học sinh, sinh viên, trí thức nhạy cảm với thời cuộc, tha thiết canh tân đất nước, hăng  hái đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc. 

Tư sản dân tộc Việt Nam: ra đời sau thế chiến I, bị tư sản Pháp chèn ép, số lượng ít, thế lực kinh  tế yếu bị phân hóa thành hai bộ phận: 

+ Tư sản mại bản:quyền lợi gắn chặt với đế quốc nên cấu kết chặt chẽ với chúng. +Tư sản dân tộc:kinh doanh độc lập,có khuynh hướng dân tộc và dân chủ. Giai cấp công nhân: Ngày càng phát triển, đến 1929 có trên 22 vạn người, bị tư sản áp bức bóc  lột gắn bó với nông dân có truyền thông yêu nước, chịu ảnh hưởng của trào lưu cách mạng vô  sản, trở thành một động lực của phong trào dân tộc dân chủ theo khuynh hướng cách mạng tiên  tiến. 

* Tóm lại: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Việt Nam diễn ra những biến đổi quan trọng về  kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục. Mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam tiếp tục diễn ra sâu sắc,  trong đó chủ yếu là mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp và phản động tay sai.  Cuộc đấu tranh chống đế quốc và tay sai tiếp tục diễn ra gay gắt, phong phú về nội dung và hình  thức. 

Nêu chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở VN sau CTTGI. 

Dưới tác động của chính sánh khai thác thuộc địa của Pháp, các giai cấp ở VN có sự chuyển biến ra sao? 

II. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1925. 1. Hoạt động của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và một số người Việt Nam ở nước ngoài: 2. Hoạt động của tư sản, tiểu tư sản và công nhân Việt Nam: 

*Hoạt động của tư sản Việt Nam: 

Tẩy chay tư sản Hoa kiều, vận động người Việt dùng hàng Việt. Đấu tranh chống độc quyền  cảng Sài Gòn, độc quyền xuất cảng lúa gạo tại Nam Kỳ của tư bản Pháp. 

Tư sản lớn ở Nam Kỳ như Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Phan Long…thành lập Đảng Lập hiến  (1923), đòi tự do, dân chủ, nhưng khi được Pháp nhượng bộ một số quyền lợi họ sẵn sàng thoả  hiệp với chúng. 

Ngoài Bắc có nhóm Nam Phong của Phạm Quỳnh cổ vũ thuyết ”quân chủ lập hiến ”, nhóm  Trung Bắc tân văn của Nguyễn Văn Vĩnh đề cao ”trực trị ”. 

* Hoạt động của tiểu tư sản trí thức: hoạt động sôi nổi như đấu tranh đòi quyền tự do dân chủ. + Tổ chức chính trị: như Việt Nam nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Đảng Thanh niên (đại biểu:Tôn  Quang Phiệt, Đặng Thai Mai, Trần Huy Liệu, Nguyễn An Ninh…) 

+ Báo tiến bộ ra đời như Chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê, Hữu Thanh, Tiếng Dân…

+ Nhà xuất bản tiến bộ như Nam đồng thư xã (Hà Nội), Cường học thư xã (Sài Gòn), Quan hải  tùng thư (Huế). 

+ Cao trào yêu nước dân chủ công khai: như đòi Pháp thả tự do cho Phan Bội Châu (1925); để  tang cụ Phan Chu Trinh. 

* Các cuộc đấu tranh của công nhân: 

Ngày càng nhiều hơn nhưng vẫn còn lẻ tẻ, tự phát. Đầu những năm 20 của thế kỷ XX, ở Sài Gòn  - Chợ Lớn thành lập Công hội (bí mật) do Tôn Đức Thắng đứng đầu. 

Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son tại cảng Sài Gòn không chịu sửa chữa chiến hạm  Misơlê của Pháp để phản đối việc chiến hạm này chở binh lính sang đàn áp phong trào đấu tranh  của nhân dân Trung Quốc (8/1925). 

Cuộc bãi công của thợ máy Ba son đòi tăng lương 20%, phải cho những công nhân bị thải hồi  được trở lại làm việc. Cuộc đấu tranh thắng lợi đánh dấu bước tiến mới của phong trào công  nhân. 

3. Hoạt động yêu nước của Nguyễn Ai Quốc. 

* Nguyễn Tất Thành tên thật là Nguyễn Sinh Cung, xuất thân trong một gia đình Nho giáo yêu nước ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tình Nghệ An. Là một thanh niên sớm có lòng yêu nước, nhận thấy những hạn chế trong chủ trương cứu nước của các vị tiền bối, Ngày5/6/1911, tại Bến Cảng Nhà Rồng,ông quyết định ra đi tìm đường cứu nước. 

Sau nhiều năm bôn ba khắp thế giới, Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp vào năm 1917, gia nhập  Đảng Xã hội Pháp 1919. 

18/6/1919, thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn Ai Quốc gửi tới hội nghị  Versailles ”Bản yêu sách của nhân dân An Nam ” đòi Pháp và Đồng minh thừa nhận quyền tự  do, dân chủ, quyền bình đẳng của nhân dân An Nam ”. 

- Tháng 07/1920 Nguyễn Ai Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và  thuộc địa của V.I.Lênin, khẳng định con đường giành độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam. 25/12/1920, tham dự Đại hội Đại biểu của Đảng Xã hội Pháp ở Tua, gia nhập Quốc tế Cộng sản,  trở thành đảng viên Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. * Các sự kiện trên đã đánh dấu bước ngoặt về tư tưởng, Nguyễn Ai Quốc đã từ chủ nghĩa dân tộc đến với chủ nghĩa cộng sản, từ chiến sĩ chống chủ nghĩa thực dân thành chiến sĩ quốc tế vô sản, là người mở đường cho sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam. 1921, Người lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa ở Paris để đoàn kết các lực lượng cách mạng  chống chủ nghĩa thực dân, ra báo ”Người cùng khổ ” là cơ quan ngôn luận của Hội. Người còn viết bài cho báo Nhân đạo, Đời sống công nhân…, đặc biệt là tác phẩm Bản án chế độ  thực dân Pháp. 

6/1923: Người đến Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân (10/1923) và Đại hội Quốc tế Cộng  sản lần V (1924) 

11/11/1924, Người về Quảng Châu (Trung Quốc) trực tiếp tuyên truyền, giáo dục lý luận, xây  dựng tổ chức cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam. 

Tháng 6/1925: Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên nhằm tổ chức và lãnh đạo quần  chúng đấu tranh chống Pháp. 

* Ý nghĩa: Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam là độc lập  dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội. kết hợp tinh thần yêu nước với tinh thần quốc tế vô sản. Chuẩn bị về tư tưởng cho cách mạng Việt nam. 

Chuẩn bị về tổ chức cho cách mạng Việt Nam. 

* Con đường cứu nước của nguyễn Ái Quốc có gì khác so với trước ?

+ Hướng đi: Các vị tiền bối tìm đường sang phương Đông, Nguyễn Ái Quốc quyết định đi sang phương Tây. 

+ Cách đi: những vị tiền bối tìm cách gặp gỡ với tầng lớp lãnh đạo bên trên. Ngược lại NAQ thâm nhập vào các tầng lớp, giao cấp thấp nhất trong xã hội. Từ đó, Người có ý thức giác ngộ, đoàn kết đấu tranh,gặp được chủ nghĩa Mác –Lê nin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc. 

* Công lao của Nguyễn Ái Quốc: 

+ Người tìm ra con đường cứu nước đúng đắn để giải phóng dân tộc Việt Nam. + Nhờ đó tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, làm cách mạng tháng Tám thành công; tiến hành chống Pháp – Mỹ thắng lợi 

Bài 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930 I. SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG. 

1. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. 

a. Sự thành lập : 

Năm 1924 tại Quảng Châu, Nguyễn Ai Quốc mở lớp huấn luyện, đào tạo thanh niên thành các  chiến sĩ cách mạng, bí mật đưa về nước ”truyền bá lý luận giải phóng dân tộc và tổ chức nhân  dân ”, một số được gửi sang học tại trường Đại học phương Đông ở Mát xcơ va (Liên Xô ) và  trường Quân sự Hoàng Phố (Trung Quốc). 

Chọn một số thanh niên trong Tâm tâm xã lập ra Cộng sản đoàn. (2-1925) 6/1925, lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên nhằm ”tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn  kết, tranh đấu để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và tay sai để tự cứu lấy mình ”. Cơ quan cao nhất là Tổng bộ (Nguyễn Ái Quốc,Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn), đặt tại Quảng  Châu -TQ 

b. Hoạt động: 

Cơ quan lãnh đạo cao nhất là Tổng bộ. Trụ sở đặt tại Quảng Châu. 

Báo Thanh niên của Hội do Nguyễn Ai Quốc sáng lập (21/6/1925). 

Tác phẩm ”Đường Kách mệnh ”(1927) đã trang bị lý luận luận cách mạng giải phóng dân tộc  cho cán bộ Hội nhằm tuyên truyền cho giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân. Năm 1927, Hội đã xây dựng cơ sở khắp cả nước: các kỳ bộ Trung, Bắc, Nam. Năm 1928 Hội có  gần 300 hội viên, đến 1929 có khoảng 1700 hội viên và có cơ sở trong Việt kiều ở Xiêm (Thái  Lan). 

09/07/1925, Nguyễn Ái Quốc và một số nhà yêu nước Triều Tiên, Indonesia lập ra Hội Liên hiệp  các dân tộc bị áp bức Á Đông. 

Từ 1927 đến 1929 nhiều cuộc bãi công của công nhân, viên chức, học sinh… nổ ra. 1928, Hội chủ trương ”vô sản hóa ”, tuyên truyền vận động cách mạng, nâng cao ý thức chính  trị cho giai cấp công nhân. Phong trào công nhân càng phát triển mạnh, trở thành nòng cốt của  phong trào dân tộc trong cả nước, nổ ra tại các trung tâm kinh tế, chính trị (bãi công của công  nhân than Mạo Khê, nhà máy cưa Bến Thủy, xi măng Hải Phòng, … 

Năm 1929 bãi công của công nhân nhà máy sửa chữa xe lửa Trường Thi (Vinh ), nhà máy AVIA  (Hà Nội), hãng buôn Sác-ne, hãng dầu Hải Phòng…, có sự liên kết giữa các ngành và các địa  phương thành phong trào chung. 

Các tầng lớp khác cũng diễn ra rất sối nổi. 

c. Vai trò của tổ chức đối với việc thành lập Đảng: 

Chuẩn bị về mặt tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đưa chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào phong trào công nhân. 

Chuẩn bị về cán bộ cho Cách mạng Việt Nam. 

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là tiền thân của Đảng vô sản. 

* Tại sao 6-1925, NAQ không thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mà thành lập Hội VNCMTN? 

+ Muốn thành lập Đảng phải có hai điều kiện: Chủ nghĩa Mác – Lê nin được truyền bá sâu rộng và phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ. 

+ Năm 1925,ở VN chưa có đủ hai điều kiện trên nên NAQ chỉ thành lập HVNCMTN 2. Tân Việt cách mạng đảng tại Trung Kỳ. 

3. Việt Nam Quốc dân đảng tại Bắc Kỳ. 

a. Thành lập: 

Tại Nam đồng thư xã, 25/12/1927 Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Phó  Đức Chính thành lập Việt Nam Quốc dân đảng. 

Đây là chính đảng theo xu hướng CM dân chủ tư sản, đại diệncho tư sản dân tộc VN b. Mục đích: 

Tư tưởng chính trị: 1929 Việt Nam Quốc dân đảng công bố nguyên tắc: ”Tự do – Bình đẳng – Bác ái ”. 

Chương trình họat động của Đảng chia thành 4 thời kỳ.Thời kỳ cuối là bất hợp tác với Pháp và  nhà Nguyễn; cổ động, bãi công, đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền. Chủ trương: ”Tiến hành cách mạng bằng bạo lực ”. 

Tổ chức cơ sở trong quần chúng rất ít, địa bàn hoạt động chủ yếu ở Bắc Kỳ; còn ở Trung Kỳ và  Nam Kỳ không đáng kể. 

c. Họat động: 

2/1929 Việt Nam Quốc dân đảng tổ chức ám sát trùm mộ phu Ba danh (Bazin) ở Hà Nội, bị Pháp  khủng bố dã man. Việt Nam Quốc dân đảng tổn thất nặng nề. 

Bị động, lãnh đạo Việt Nam Quốc dân đảng quyết định dốc hết lực lượng thực hiện bạo động  cuối cùng với tư tưởng ”Không thành công cũng thành nhân ” 

9/2/1930 khởi nghĩa nổ ra ở Yên Bái, Phú Thọ, Hải Dương, Thái Bình… ở Hà Nội có ném bom  phối hợp… 

Khởi nghĩa thất bại nhanh chóng song đã cổ vũ lòng yêu nước, chí căm thù giặc của nhân dân  Việt Nam đối với Pháp và tay sai, tiếp nối truyền thống yêu nước bất khuất của dân tộc Việt  Nam. 

Vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân đảng với tư cách là một chính đảng cách mạng trong  phong trào dân tộc, vừa mới xuất hiện đã chấm dứt cùng sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái. II. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI. 

1. Sự xuất hiện các tổ chức cộng sản năm 1929. 

a. Hoàn cảnh: Năm 1929 phong trào dân tộc dân chủ ngày càng phát triển, kết thành làn sóng  mạnh mẽ. Đặc biệt sự phát triển của PTCN vượt quá khả năng lãnh đạo của các tổ chức CM. b. Sự thành lập các tổ chức cộng sản: 

+ Đông Dương cộng sản đảng: 

Tháng 3/1929, một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở Bắc Kỳ họp  tại số nhà 5 Đ, phố Hàm Long (Hà Nội), lập ra Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam có 7 Đảng  viên mở cuộc vận động lập Đảng cộng sản. Từ ngày 01 - 09/05/1929, tại Đại hội lần thứ nhất  của Hội VN cách mạng thanh niên tại Hương Cảng (Trung Quốc), đoàn đại biểu Bắc Kỳ đặt vấn  đề thành lập Đảng Cộng sản song không được chấp nhận nên bỏ về nước.

17/ 6/1929 đại biểu cộng sản miền Bắc họp tại nhà số 312, phố Khâm Thiên (Hà Nội) quyết định  thành lập Đông Dương cộng sản đảng, thông qua Tuyên ngôn, điều lệ Đảng, ra báo Búa Liềm, cử  ra Ban chấp hành Trung Ương Đảng. 

+ An Nam cộng sản đảng: 

8/1929: Những cán bộ tiên tiến trong Tổng bộ và kỳ bộ VN cách mạng thanh niên ở Nam kỳ  thành lập An Nam cộng sản đảng, ra tờ báo Đỏ là cơ quan ngôn luận. 

+ Đông Dương cộng sản liên đoàn: 

9/1929: một số đảng viên tiên tiến của Tân Việt lập Đông Dương cộng sản liên đoàn. c. Ý nghĩa: 

Sự ra đời của 3 tổ chức cộng sản (1929) là một xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng  dân tộc ở Việt Nam. 

Khẳng định hệ tư tưởng cộng sản đã chiếm ưu thế trong phong trào dân tộc ở Việt Nam. Tuy nhiên ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam ra đời năm1929 họat động riêng rẽ, tranh giành ảnh  hưởng của nhau, công kích lẫn nhau,làm phong trào cách mạng trong nước có nguy cơ chia rẽ  lớn. 

2. HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. 

a. Hoàn cảnh: 

Cuối 1929, phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh, ý thức giai cấp và  chính trị rõ rệt 

Ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam ra đời năm 1929 họat động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng của  nhau, công kích lẫn nhau, làm phong trào cách mạng trong nước có nguy cơ chia rẽ lớn. Trong tình hình đó, Nguyễn Ái Quốc từ Xiêm đã trở về Hương Cảng, Quảng Châu, Trung Quốc  để triệu tập hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản. 

b. Nội dung hội nghị: 

Với cương vị là phái viên của Quốc tế cộng sản, Nguyễn Ai Quốc triệu tập đại biểu của Đông  Dương Cộng sản Đảng và An Nam cộng sản đảng đến Cửu Long để bàn việc thống nhất Từ 6-1-1930 đến 8-2-1930. Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản diễn ra ở Cửu Long (Hương  Cảng-TQ), Tham dự Hội nghị gồm: Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh (đại biểu của Đông  Dương Cộng sản đảng), Châu Văn Liêm, Nguyễn Thiệu (đại biểu của An Nam Cộng sản đảng). Hội nghị đã nhất trí thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng cộng sản Việt Nam, thông qua  Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc sọan thảo (Cương lĩnh  chính trị dầu tiên của Đảng cộng sản VN). 

Ban chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng thành lập gồm 7 ủy viên do Trịnh Đình Cửu đứng  đầu. 

24/02/1930, Đông Dương cộng sản Liên đoàn được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (9/1960) quyết định lấy ngày 3/2/1930 làm ngày kỉ niệm  thành lập Đảng. 

* Ý nghĩa: Hội nghị mang tầm vóc của một Đại hội thành lập Đảng. 

c. Nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên: 

Chiến lược cách mạng: tiến hành ”tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã  hội cộng sản ”. 

Nhiệm vụ cách mạng: đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến, tư sản phản cách mạng, làm cho nuớc  Việt Nam độc lập tự do, lập chính phủ công, nông, binh và quân đội công nông; tịch thu sản  nghiệp của đế quốc và phản cách mạng chia cho dân cày nghèo, tiến hành cách mạng ruộng đất.

Lực lượng cách mạng: công nông, tiểu tư sản, trí thức, lợi dụng hoặc trung lập phú nông, địa chủ,  tư sản. Cách mạng phải liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản thế giới. Lãnh đạo cách mạng: Đảng cộng sản Việt Nam: đội tiền phong của giai cấp vô sản. Tuy còn vắn tắt, song đây là Cương lĩnh giải phóng dân tộc sáng tạo, kết hợp đúng đắn vấn đề  dân tộc và giai cấp. Độc lập, tự do là tư tưởng chủ yếu của cương lĩnh. 

d. Ý nghĩa việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam: 

Đảng cộng sản VN ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp quyết liệt,  là sự sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử Việt Nam đầu thế kỷ XX. 

Là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào công nhân và phong  trào yêu nước ở VN trong thời đại mới. 

Là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng VN. Từ đây, cách mạng giải phóng dân tộc  của nhân dân VN đặt dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng cộng sản VN. 

Là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong  lịch sử của dân tộc VN. 

* Căn cứ vào đâu để khẳng định cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là đúng đắn, sáng tạo và khoa học ? 

+ Nội dung cương lĩnh phù hợp với quan điểm chủ nghĩa Mác –Lê nin và thực tế cach mạng Việt Nam. Ngay từ đầu Đảng xác định con đường phát triển tất yếu của CMVN là kết hợp, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chính con đường này đã đưa CMVN đi từ thắng lợi này sang thắng lợi khác. 

+ Tính sáng tạo thể hiện ở những quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lê nin, vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh xã hội Việt Nam, kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp, trong đó độc lập, tự do là tư tưởng cốt lõi. 

+ Về lực lượng cách mạng, cương lĩnh thể hiện vấn đề đoàn kết dân tộc để đáng đuổi kẻ thù, phù hợp với hoàn cả nh một nước thuộc địa như Việt Nam. 

Chương II Bài 14: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 – 1935 

I. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THẾ GIỚI 1929-1933 1. Tình hình kinh tế 

Năm 1930, do tác động khủng hoảng kinh tế thế giới, kinh tế VN suy thoái, bắt đầu từ trong  nông nghiệp: lúa gạo bị sụt giá, ruộng đất bỏ hoang: 1933 là 500.000 hécta. Công nghiệp: suy giảm. 

Thương nghiệp, xuất nhập khẩu: đình đốn, giá cả đắt đỏ. 

Cuộc khủng hoảng kinh tế ở VN rất nặng nề so với các thuộc địa khác của Pháp cũng như so với  các nước trong khu vực. 

2. Tình hình xã hội 

Công nhân: bị sa thải hoặc hưởng đồng lương chết đói. 

Nông dân: chịu thuế cao, vay nợ năng lãi, nông phẩm làm ra phải bán giá hạ. Ruộng đất bị địa  chủ thâu tóm, bị bần cùng hóa trên quy mô lớn. 

Tiểu thương, tiểu chủ, các nghề thủ công: bị phá sản, bị sa thải, thất nghiệp, tư sản dân tộc gặp  khó khăn trong kinh doanh, nhà buôn nhỏ đóng cửa. 

Xã hội Việt Nam có: hai mâu thuẫn cơ bản là: 

Dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp (cơ bản) 

Nông dân với Địa chủ phong kiến 

Phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển lôi kéo nhiều tầng lớp tham gia.

Đầu 1930, khởi nghĩa Yên Bái thất bại, Pháp khủng bố dã man những người yêu nước. Đảng CSVN ra đời, kịp thời lãnh đạo nhân dân đứng lên chống đế quốc, phong kiến . II. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 – 1931 VÀ XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH 1. Phong trào cách mạng 1930 – 1931. 

a.Phong trào trên toàn quốc. 

Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế – xã hội, phong trào cách mạng lên cao Đảng CSVN ra đời kịp thời lãnh đạo phong trào đấu tranh của công nông trong cả nước. Tháng 2à4-1930 nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân nổ ra. 

Mục tiêu: Đòi cải thiện đời sông,công nhân đòi tăng lương,giảm giờ làm;nông dân đòi giảm sưu  thuế.Do Đảng lãnh đạo, có khẩu hiệu chính trị, có cờ Đảng. 

Nhân ngày Quốc tế lao động 1/5, cả nước bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh, đây là bước ngoặt của  phong trào cách mạng. Lần đầu tiên công nhân VN biểu tình kỷ niệm ngày Quốc tế lao động, đấu  tranh đòi quyền lợi cho nhân dân lao động trong nước, thể hiện tình đoàn kết cách mạng với nhân dân lao động thế giới 

Tháng 6 đến tháng 8/1930 cuộc đấu tranh của công nhân trên cả nước. 

b. Ở Nghệ Tĩnh: 

- Tháng 9/1930 phong trào dâng cao ở Nghệ An và Hà Tĩnh: 

+ Nông dân biểu tình có vũ trang tự vệ với hàng nghìn người kéo đến huyện lị, tỉnh lị đòi giảm  thuế ở các huyện Nam Đàn, Thanh Chương, Diễn Châu, Anh Sơn (Nghệ An), Kỳ Anh (Hà Tĩnh)  … được công nhân Vinh - Bến Thủy hưởng ứng. 

- Ngày 12/ 9/1930 biểu tình của 8000 nông dân Hưng Nguyên (Nghệ An): + Với khẩu hiệu: ”Đả đảo chủ nghĩa đế quốc ! ”. Đến gần Vinh, con số lên tới 3 vạn người, xếp  hàng dài 4 km. Pháp đàn áp dã man: cho máy bay ném bom làm chết 217 người, bị thương 126  người. 

+Chính quyền thực dân, phong kiến bị tê liệt, tan rã ở nhiều huyện, xã. 

+ Nhiều cấp ủy Đảng ở thôn xã lãnh đạo nhân dân tự quản lý đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa  xã hội ở địa phương, làm chức năng của chính quyền, gọi là Xô viết. 

2. Xô viết Nghệ Tĩnh. 

Ra đời sau biểu tình từ tháng 09/1930, tại Nghệ An ở Thanh Chương, Nam Đàn, Anh Sơn, Nghi  Lộc, Hưng Nguyên, Diễn Châu. Ở Hà Tĩnh, Xô viết hình thành ở Can Lộc, Nghi Xuân, Hương  Khê … thực hiện quyền làm chủ, điều hành mọi mặt đời sống xã hội. 

+ Chính trị: quần chúng tự do tham gia các đoàn thể cách mạng. Các đội tự vệ đỏ và tòa án nhân  dân thành lập. 

+ Kinh tế: chia ruộng đất công cho dân cày nghèo, bãi bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò, thuế  muối, xóa nợ cho người nghèo. Đắp đê, phòng lụt, sửa chữa cầu đường. Lập các tổ chức sản xuất  để nông dân giúp đỡ nhau 

* Văn hóa, xã hội: xóa bỏ tệ nạn mê tín, dị đoan, rượu chè, cờ bạc, trộm cắp; trật tự trị an giữ  vững, biết đoàn kết giúp đỡ nhau. 

è Xô viết Nghệ Tĩnh là đỉnh cao của phong trào 1930-1931 

3. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10.1930). 

Tháng 10/ 1930 Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hương Cảng (Trung Quốc) 

Quyết định: 

+ Đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương.

+ Cử ra Ban Chấp hành Trung ương chính thức do Trần Phú làm Tổng bí thư + Thông qua Luận cương chính trị của Đảng. 

* Nội dung Luận cương chính trị tháng 10.1930: 

- Chiến lược và Sách lược: Cách mạng Đông Dương lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền, sau  đó tiến thẳng lên XHCN, bỏ qua thời kỳ tư bản chủ nghĩa. 

- Nhiệm vụ đánh phong kiến và đánh đế quốc là hai nhiệm vụ có quan hệ khăng khít. - Động lực cách mạng là công nhân và nông dân. 

- Lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân – Đội tiên phong là Đảng Cộng sản. - Nêu rõ hình thức, biện pháp đấu tranh, quan hệ giữa CMVN và cách mạng thế giới. - Hạn chế: + Chưa nêu được mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Đông Dương. + Không đưa ngọn cờ dân tộc lên hàng đầu, nặng về đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất. + Đánh giá không đúng khả năng cách mạng của tầng lớp tiểu tư sản, giai cấp tư sản dân tộc,  khả năng lôi kéo bộ phận trung, tiểu địa chủ tham gia Mặt trận dân tộc thống nhất, chống đế quôc  và phong kiến. 

4. Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào CM 1930 - 1931. a. Ý nghĩa lịch sử 

- Khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với  cách mạng các nước Đông Dương. 

- Khối liên minh công nông hình thành. 

- Là cuộc tập dượt đầu tiên cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này. - Được đánh giá cao trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. - Quốc tế Cộng sản công nhận: Đảng Cộng sản Đông Dương là phân bộ độc lập trực thuộc  Quốc tế Cộng sản. 

b. Bài học kinh nghiệm: Để lại bài học quý về công tác tư tưởng, xây dựng khối liên minh công  nông, mặt trận dân tộc thống nhất, tổ chức lãnh đạo quần chúng đấu tranh … * So sánh Cương lĩnh chính trị (2-1930) và Luận Cương chính trị (10-1930): Những điểm chủ yếu về cơ bản giống nhau. 

Luận Cương chính trị 10-1930 xác định các vấn đề chiến lược cách mạng, nhưng cũng có những hạn chế nhất định: 

+ Chưa nêu được mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Đông Dương. 

+ Không đưa ngọn cờ dân tộc lên hàng đầu, nặng về đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất. 

+ Đánh giá không đúng khả năng cách mạng của tầng lớp tiểu tư sản, giai cấp tư sản dân tộc, khả năng lôi kéo bộ phận trung, tiểu địa chủ tham gia Mặt trận dân tộc thống nhất, chống đế quôc và phong kiến. 

Những nhược điểm này mang tính ”tả khuynh ”,trải qua quá trình đấu tranh thực tiễn, các nhược điểm trên mới dần khắc phục. 

III. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1932 – 1935: 

Bài 15. PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936-1939 

I. Tình hình thế giới và trong nước. 

1. Tình hình thế giới: 

Những năm 30 của thế kỷ XX, thế lực phát xít cầm quyền ở Đức, Ý, Nhật Bản chạy đua vũ  trang, chuẩn bị chiến tranh thế giới. 

07/1935, Đại hội lần VII - Quốc tế Cộng sản xác định nhiệm vụ chống chủ nghĩa phát xít, đấu  tranh giành dân chủ, bảo vệ hòa bình, thành lập Mặt trận nhân dân rộng rãi.

06/1936, Mặt trận nhân dân lên cầm quyền ở Pháp, thi hành cải cách tiến bộ ở thuộc địa: Đối với  Đông Dương, Pháp cử phái đoàn sang điều tra tình hình, cử Toàn quyền mới, nới rộng quyền tự  do báo chí … tạo thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. 

2.Tình hình trong nước: 

a. Chính trị: 

Đối với Đông Dương, Pháp cử phái đoàn sang điều tra tình hình, cử Toàn quyền mới, ân xá tù  chính trị,nới rộng quyền tự do báo chí … tạo thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. Có nhiều đảng phái chính trị hoạt động: đảng cách mạng, đảng theo xu hướng cải lương, đảng  phản động …, nhưng ĐCS Đông Dương là Đảng mạnh nhất, có tổ chức chặt chẽ, chủ trương rõ  ràng. 

b. Kinh tế: sau khủng hoảng kinh tế thế giới, Pháp tập trung đầu tư, khai thác thuộc địa để bù đắp  sự thiếu hụt cho kinh tế Pháp. 

Nông nghiệp: tư bản Pháp chiếm đoạt ruộng đất, độc canh cây lúa, trồng cao su, đay, gai, bông   

Công nghiệp: đẩy mạnh khai mỏ. Sản lượng ngành dệt, xi măng, chế cất rượu tăng. Các ngành ít  phát triển là điện, nước, cơ khí, đường, giấy, diêm... 

Thương nghiệp: thực dân độc quyền bán thuốc phiện, rượu, muối và xuất nhập khẩu, thu lợi  nhuận rất cao, nhập máy móc và hàng tiêu dùng, xuất khoáng sản và nông sản. Những năm 1936 -1939 là thời kỳ phục hồi và phát triển kinh tế Việt Nam nhưng kinh tế Việt  Nam vẫn lạc hậu và lệ thuộc kinh tế Pháp. 

c. Xã hội: đời sống nhân dân khó khăn do chính sách tăng thuế của Pháp 

Công nhân: thất nghiệp, lương giảm. 

Nông dân: không đủ ruộng cày, chịu mức địa tô cao và bóc lột của địa chủ, cường hào… Tư sản dân tộc: ít vốn, chịu thuế cao, bị tư bản Pháp chèn ép. 

Tiểu tư sản trí thức: thất nghiệp, lương thấp. 

Các tầng lớp lao động khác: chịu thuế khóa nặng nề, sinh hoạt đắt đỏ. 

Đời sống đa số nhân dân khó khăn nên hăng hái tham gia đấu tranh đòi tự do, cơm áo dưới sự  lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương. 

II. PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 – 1939 

1.Hội nghị Ban Chấp hànhTrung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7-1936. 1. Chủ trương của Đảng trong những năm 1936 – 1939. 

Tháng 7/1936 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương do Lê  Hồng Phong chủ trì ở Thượng Hải (Trung Quốc) dựa trên Nghị quyết Đại hội VII của QTCS, đề  ra đường lối và phương pháp đấu tranh: 

* Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng tư sản dân quyền Đông Dương là chống đế quốc và  phong kiến. 

* Nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt là đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít,  chống nguy cơ chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo, hòa bình. * Phương pháp đấu tranh: Kết hợp các hình thức công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp  pháp. 

* Chủ trương: Thành lập Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương. Tháng 3/1938,  đổi thành Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương, gọi tắt là Mặt trận dân chủ Đông Dương. 2. Những phong trào đấu tranh tiêu biểu 

a. Đấu tranh đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ. 

*. Phong trào Đông Dương Đại hội.

Năm 1936,Đảng vận động và tổ chức nhân dân thảo ra bản dân nguyện vọng gửi tới phái đoàn  chính phủ Pháp, tiên tời triệu tập Đông Dương Đại hội (8-1936) 

Các ủy ban hành động thành lập khắp nơi, phát truyền đơn, ra báo, mít tinh, thảo luận dân chủ,  dân sinh… 

Tháng 09/1936 Pháp giải tán Ủy ban hành động, cấm hội họp, tịch thu các báo. 

Qua phong trào, đông đảo quần chúng được giác ngộ, đoàn kết đấu tranh đòi quyền sống. Đảng  thu được một số kinh nghiệm về phát động và lãnh đạo đấu tranh công khai, hợp pháp. * Phong trào đón Gô–đa: năm 1937, lợi dụng sự kiện đó Gô-đa và Toàn quyền mới sang Đông  Dương, Đảng tổ chức quần chúng mít tinh, biểu dương lực lượng đưa yêu sách về dân sinh, dân  chủ. 

* 1937-1939: nhiều cuộc mít tinh, biểu tình đòi quyền sống tiếp tục diễn ra, nhân ngày Quốc tế  lao động 01/05/1938, lần đầu tiên nhiều cuộc mít tinh tổ chức công khai ở Hà Nội, Sài Gòn có  đông đảo quần chúng tham gia. 

Ngoài ra còn có hình thức đấu tranh nghị trường và đấu tranh trên lĩnh vực báo chí. 3. Ý nghĩa của phong trào dân chủ 1936 – 1939 

Là phong trào quần chúng rộng lớn, có tổ chức, dưới sự lãnh đạo của Đảng.. 

Buộc Pháp phải nhượng bộ một số yêu sách về dân sinh, dân chủ. 

Quần chúng được giác ngộ về chính trị, trở thành lực lượng chính trị hùng hậu của cách mạng. Cán bộ đựợc tập hợp và trưởng thành. 

Là một cuộc tập dượt thứ hai chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này. 

4. Bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 – 1939 

Về việc xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất. 

Tổ chức, lãnh đạo quần chúng đấu tranh công khai, hợp pháp. 

Đấu tranh tư tưởng trong nội bộ Đảng và với các đảng phái phản động. 

Đảng thấy được hạn chế trong công tác mặt trận, dân tộc… 

Là một cuộc diễn tập thứ hai, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này. 

SO SÁNH PHONG TRÀO 1930 – 1930 VÀ PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 – 1939.

Nội dung 

1930-1931 

1936-1939

Kẻ thù 

Đế quốc và phong kiến 

Thực dân Pháp phản động, tay sai, phát xít

Nhiệm vụ 

(khẩu hiệu)

Chống đế quốc giành độclập, chống phong kiến giành ruộng đất cho dân cày

Chống phát xít và chiến tranh.Chống thực dân phản động. 

Đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình

Mặt trận 

Bước đầu thực hiện liên minh công nông

Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương sau đổi là Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

Hình thức, phương phápđấu tranh

Bí mật, bất hợp pháp. Bạođộng vũ trang như bãi công, chuyển sang biểu tình vũtrang ở Hưng Nguyên, Thanh Chương, Vinh

Hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai hay nửa công khai.

 

Lực lượng 

Công nhân. 

Đông đảo, không phân biệt


 

Nội dung 

1930-1931 

1936-1939

tham gia 

Nông dân 

thành phần, giai cấp.Ở thành thị rất sôi nổi tạo nên đội quân chính trị hùng hậu.


 

Nhận xét: 

Sự khác nhau giữa phong trào 1930-1931 và phong trào dân chủ 1936-1939 cho thấy do hoàn cảnh thế giới và trong nước khác nhau,nên chủ trương sách lược, hình thức tập hợp lực lượng và hình thức đấu tranh phải khác nhau mới phù hợp. 

Chủ trương của Đảng trong thời kỳ 1936-1939 chỉ có tính chất sách lược nhưng rất kịp thời và phù hợp với tình hình mới, tạo ra cao trào đấu tranh sôi nổi. Qua đó chứng tỏ Đảng ta đã trưởng thành, có khả năng đối phó với mọi tình huống, đưa cách mạng tiến lên không ngừng 

Bài 16: PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939-1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI I. TÌNH HÌNH VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM (1939 – 1945) 

1. Tình hình chính trị. 

a. Thế giới 

- 1/9/1939: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Đức tấn công Pháp, Pháp đầu hàng Đức.. -Ở VN, Pháp thực hiện chính sách thù địch đối với các lực lượng tiến bộ trong nước và phong  trào cách mạng ở thuộc địa. 

b. Việt Nam 

Ở Đông Dương, Toàn quyền Đơ-cu thực hiện chính sách vơ vét sức người, sức của của Việt  Nam để dốc vào cuộc chiến tranh. 

Tháng 9/1940, Nhật vượt biên giới Việt – Trung vào miền Bắc Việt Nam, Pháp nhanh chóng đầu  hàng. 

Nhật sử dụng bộ máy thống trị của Pháp để vơ vét kinh tế phục vụ cho chiến tranh, đàn áp cách  mạng.. 

Ở VN, bên cạnh đảng phái thân Pháp còn có đảng phái thân Nhật như: Đại Việt, Phục Quốc …ra  sức tuyên truyền lừa bịp về văn minh, sức mạnh Nhật Bản, thuyết Đại Đông Á, dọn đường cho  Nhật hất cẳng Pháp. 

Việt Nam đặt dưới ách thống trị của Nhật – Pháp. 

Đầu 1945, phát xít Đức bị thất bại nặng nề (châu Âu), ở châu Á – Thái Bình Dương, Nhật liên  tục thất bại. 

Ở Đông Dương, ngày 9/3/1945 Nhật đảo chính Pháp. Lợi dụng cơ hội đó, các đảng phái chính trị  ở VN tăng cường hoạt động. Quần chúng nhân dân sục sôi khí thế, sẵn sàng vùng lên khởi nghĩa. 2. Tình hình kinh tế – xã hội. 

a. Kinh tế 

* Chính sách của Pháp: 

Đầu tháng 9/1939, Toàn quyền Ca-tơ-ru ra lệnh tổng động viên nhằm cung cấp cho mẫu quốc  tiềm lực tối đa của Đông Dương về quân sự, nhân lực, các sản phẩm và nguyên liệu ”. Pháp thi hành chính sách ”Kinh tế chỉ huy ”: tăng thuế cũ, đặt thêm thuế mới …, sa thải công  nhân, viên chức, giảm tiền lương, tăng giờ làm…, kiểm soát gắt gao sản xuất, phân phối, ấn định  giá cả. 

* Chính sách của Nhật:

Pháp phải cho Nhật sử dụng phương tiện giao thông, kiểm soát đường sắt, tàu biển. Nhật bắt  Pháp trong 4 năm 6 tháng nộp khoản tiền 723.786.000 đồng. 

Cướp ruộng đất của nông dân, bắt nông dân nhổ lúa, ngô để trồng đay, thầu dầu phục vụ cho  chiến tranh. 

Buộc Pháp xuất cảng các nguyên liệu chiến tranh sang Nhật với giá rẻ như: than, sắt, cao su, xi  măng … 

Công ty của Nhật đầu tư vào những ngành phục vụ cho quân sự như măng-gan, sắt, phốt phát,  crôm. 

b. Xã hội 

Chính sách bóc lột của Pháp – Nhật đẩy nhân dân ta tới chỗ cùng cực. Cuối 1944 đầu năm 1945  có tới 2 triệu đồng bào ta chết đói. 

Các giai cấp, tầng lớp ở nước ta, trừ tay sai đế quốc, đại địa chủ và tư sản mại bản đều bị ảnh  hưởng bởi chính sách bóc lột của Pháp- Nhật. 

Đảng phải kịp thời, đề ra đường lối đấu tranh phù hợp. 

II. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỪ THÁNG 9/1939 ĐẾN THÁNG 3/1945. 1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11-1939. Tháng 11/1939, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tại Bà Điểm (Hóc Môn) do  Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì, xác định: 

* Nhiệm vụ, mục tiêu trước mắt là đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng các dân tộc ở Đông  Dương, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập. 

* Chủ trương: 

+ Tạm gác lại khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, tịch thu ruộng đất của thực dân đế quốc và địa  chủ, phản bội quyền lợi dân tộc, chông tô cao, lãi nặng. 

+ Thay khẩu hiệu ”Thành lập chính quyền Xô Viết công nông binh ” bằng khẩu hiệu ”Chính  phủ dân chủ cộng hòa ”. 

* Về phương pháp đấu tranh: 

Đảng chuyển từ đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ sang đánh đổ chính quyền của đế quốc và tay  sai; từ hoạt động hợp pháp, nửa hợp pháp sang hoạt động bí mật. 

* Đưa ra chủ trương thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương thay cho Mặt trận dân chủ Đông Dương. 

Ý nghĩa: Đánh dấu bước chuyển hướng quan trọng, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng  đầu, đưa nhân dân ta bước vào thời kỳ trực tiếp vận động cứu nước. 

2. Những cuộc đấu tranh mở đầu thời kỳ mới. 

3.Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng,. Hôi nghị lần 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (05/1941) 

28/01/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, triệu  tập Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 ở Pắc Bó (Cao Bằng) từ ngày 10 đến 19/5/1941. Khẳng định nhiệm vụ chủ yếu trước mắt là giải phóng dân tộc. 

Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, nêu khẩu hiệu giảm tô, giảm thuế, chia lại ruộng công,  tiến tới người cày có ruộng. 

Sau khi đánh đuổi Pháp – Nhật sẽ thành lập Chính phủ nhân dân của nước Việt Nam Dân chủ  Cộng hòa. 

Thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh thay cho Mặt trận Thống nhất phản đế Đông  Dương. Thay tên các hội phản đế thành hội Cứu quốc, giúp đỡ việc lập Mặt trận ở Lào, Campu  chia

Đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa, chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang Nhiệm vụ trung tâm của Đảng.. 

Ý nghĩa hội nghị: 

Hội nghị 8 đã hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng đấu tranh được đề ra từ hội nghịTrung  ương tháng 11-1939,nhằm giải quyết mục tiêu số một của CM là độc lập dân tộc và đề ra nhiều  chủ trương sáng tạo để thực hiện mục tiêu ấy. 

Ngày 19/05/1941, thành lập Mặt trận Việt Minh. Năm tháng sau, Tuyên ngôn, Chương trình,  Điều lệ Việt Minh được công bố chính thức. 

Ý nghĩa 

Hội nghị Trung ương 8 đã hoàn chỉnh sự chuyển hướng chiến lược và sách lược đề ra từ Hội nghị Trung ương (11/1939): 

+ Giương cao hơn nữa và đặt ngọn cờ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. 

+ Giải quyết vấn đề dân tộc trong từng nước Đông Dương. 

+ Chủ trương tiến tới khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. 

4. Chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền. 

a/Bước đầu xây dựng lực lượng cho cuộc khởi nghiã vũ trang: 

-Xây dựng lực lượng chính trị: 

+Ở Cao Bằng: 

Nhiệm vụ cấp bách là vận động quần chúng tham gia Việt Minh. Cao Bằng là nơi thí điểm xây  dựng các Hội Cứu quốc. 

Năm 1942, khắp 9 châu ở Cao Bằng đều có Hội Cứu quốc, trong đó có ba châu hoàn toàn, Ủy  ban Việt Minh tỉnh Cao bằng và liên tỉnh Cao-Bắc-Lạng đựoc thành lập.. 

Ở miền Bắc và miền Trung, các ”Hội phản đế ”chuyển sang các ”Hội cứu quốc ”, nhiều ”Hội  cứu quốc ”mới được thành lập. 

Năm 1943, Đảng đưa ra bản ”Đề cương văn hóa Việt Nam ”và vận động thành lập Hội văn hóa cứu quốc Việt Nam(cuối 1944) và Đảng dân chủ Việt Nam đứng trong Mặt trận Việt Minh (6/1944). 

Đảng cũng tăng cường vận động binh lính Việt và ngoại kiều Đông Dương chống phát xít. * Xây dựng lực lượng vũ trang: 

Sau khởi nghĩa Bắc Sơn, đội du kích Bắc Sơn thành lập, hoạt động tại căn cứ Bắc Sơn - Võ Nhai. Năm 1941, các đội du kích Bắc Sơn thống nhất thành Trung đội Cứu quốc quân số I (01/05/1941), phát động chiến tranh du kích trong 8 tháng. 

Ngày 15/9/1941, Trung đội Cứu quốc quân II ra đời. 

* Xây dựng căn cứ địa cách mạng: 

Hai căn cứ địa đầu tiên của cách mạng nước ta là: Bắc Sơn – Võ Nhai và Cao Bằng Hội nghị Trung ương 11/1940 xây dựng Bắc Sơn – Võ Nhai thành căn cứ địa cách mạng. 1941, sau khi về nước, Nguyễn Ai Quốc chọn Cao Bằng để xây dựng căn cứ địa dựa trên cơ sở  lực lượng chính trị và tổ chức phát triển. 

b/Gấp rút chuẩn bị cho khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. 

- Từ đầu năm 1943, Hồng quân LiênXô chuyển sang phản công quân Đức, sự thất bại của  phe phát xít đã rõ ràng àphải đẩy mạnh hơn nữa công tác chuẩn bị khởi nghĩa. Tháng 02/1943, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tại Võng La (Đông Anh - Phúc Yên)  vạch ra kế hoạch chuẩn bị toàn diện cho khởi nghĩa vũ trang.: 

+Khắp nông thôn, thành thị miền Bắc, các đoàn thể Việt Minh, các Hội Cứu quốc được xây  dựng và củng cố.

+Ở căn cứ Bắc Sơn - Võ Nhai, Trung đội cứu quốc quân III ra đời (25/02/1944). + Ở căn cứ Cao Bằng, các đội tự vệ vũ trang, đội du kích thành lập. 

+ Năm 1943, 19 ban ”xung phong ”Nam tiến ”được lập ra để liên lạc với căn cứ địa Bắc Sơn – Võ Nhai và phát triển lực lượng xuống miền xuôi. 

+ 07/05/1944: Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị ”sửa soạn khởi nghĩa ” 

+ 22/12/1944, theo chỉ thị của Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thành  lập. Hai ngày sau, đội thắng hai trận Phay Khắt (25/12) và Nà Ngần (26/12/1944). (5-1945 hai đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân và Cứu Quốc Quân hợp thành Việt Nam  Giải phóng Quân). 

+ Công cuộc chuẩn bị được tiếp tục cho đến trước ngày Tổng khởi nghĩa. 

III. KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN 

1. Khởi nghĩa từng phần (từ tháng 3 đến giữa tháng 8/1945) 

a. Hoàn cảnh lịch sử 

* Thế giới. 

Đầu 1945, Liên Xô đánh bại phát xít Đức, giải phóng các nước Trung và Đông Âu. Ở châu Á – Thái Bình Dương, Nhật thất bại nặng nề. 

Ở Đông Dương, lực lượng Pháp theo phái Đờ Gôn chờ thời cơ phản công Nhật, mâu thuẫn Nhật - Pháp trở nên gay gắt. 

* Trong nước. 

Tối 09/03/1945, Nhật đảo chính Pháp, Pháp đầu hàng. Nhật tuyên bố: ”giúp các dân tộc Đông Dương xây dựng nền độc lập ”, dựng Chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim, đưa Bảo Đại  làm ”Quốc trưởng ”. Thực chất là độc chiếm Đông Dương, tăng cường vơ vét, bóc lột và đàn áp  dã man những người cách mạng. 

Ngày 12/03/1945, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị: ”Nhật – Pháp bắn nhau và hành đông của chúng ta ”, nhận định: 

+ Kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương là phát xít Nhật. 

+ Khẩu hiệu: ”Đánh đuổi phát xít Nhật ”. 

+ Thay khẩu hiệu ”Đánh đuổi phát xít Nhật – Pháp ” bằng ”Đánh đuổi phát xít Nhật ”. + Hình thức đấu tranh: từ bất hợp tác, bãi công, bãi thị đến biểu tình thị uy, vũ trang du kích  sẵn sàng chuyển qua tổng khởi nghĩa khi có điều kiện. 

Chủ trương ”Phát động một cao trào kháng Nhật cứu nước mạnh mẽ làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa ”. 

b. Khởi nghĩa từng phần, chuẩn bị tiến tới tổng khởi nghĩa. 

Ở căn cứ địa Cao - Bắc - Lạng, Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và Cứu quốc quân phối  hợp với lực lượng chính trị của quần chúng giải phóng hàng loạt xã, châu, huyện, chính quyền  nhân dân được thành lập. 

Ở Bắc Kỳ,và Bắc Trung Kỳ trước nạn đói trầm trọng, Đảng chủ trương ”Phá kho thóc, giải quyết nạn đói ”, đáp ứng nguyện vọng cấp bách của nông dân, tạo thành phong trào đấu tranh  mạnh mẽ chưa từng có. 

Việt Minh lãnh đạo quần chúng nổi dậy ở Hiệp Hòa (Bắc Giang), Tiên Du (Bắc Ninh), Bần Yên  Nhân (Hưng Yên). 

Ở Quảng Ngãi, tù chính trị ở nhà lao Ba Tơ nổi dậy, lập chính quyền cách mạng, tổ chức đội du  kích Ba Tơ. Hàng ngàn cán bộ cách mạng bị giam trong nhà tù ở Hà Nội, Buôn Mê Thuột, Hội  An đấu tranh đòi tự do, nổi dậy phá nhà giam, ra ngoài hoạt động. 

Ở Nam Kỳ, Việt Minh hoạt động mạnh mẽ ở Mỹ Tho, Hậu Giang.

2. Sự chuẩn bị cuối cùng trước ngày Tổng khởi nghĩa. 

Từ ngày 15 đến 20/4/1945, Hội nghị quân sự cách mạng Bắc kỳ quyết định: + Thống nhất các lực lượng vũ trang, phát triển hơn nữa lực lượng vũ trang. + Mở trường đào tạo cấp tốc cán bộ quân sự và chính trị. 

+ Phát triển chiến tranh du kích, xây dựng căn cứ địa kháng Nhật, chuẩn bị Tổng khởi nghĩa khi  thời cơ đến, Ủy ban Quân sự cách mạng Bắc Kỳ được thành lập. 

+ Ngày 16-4-1945 Ủy Ban dân tộc giải phóng Việt Nam và Ủy Ban Dân tộc giải phóng các cấp  thành lập. 

+ 15/05/1945, Việt Nam cứu quốc quân và Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thống nhất  thành Việt Nam giải phóng quân. 

+ 5-1945 Bác Hồ chọn Tân Trào (Tuyên Quang ) làm trung tâm chỉ đạo phong trào cách mạng  trong cả nước. 

- 04/06/1945 thành lập Khu giải phóng Việt Bắc gồm 6 tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà  Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên và một số vùng thuộc các tỉnh lân cận Bắc Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Vĩnh Yên. Tân Trào được chọn làm thủ đô. Ủy ban lâm thời Khu giải phóng được thành  lập. Khu giải phóng Việt Bắc trở thành căn cứ địa chính của cách mạng cả nước và là hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam mới. 

Như vậy, đến trước tháng 8/1945, lực lượng cách mạng Việt Nam đã chuẩn bị chu đáo và đang  từng bước khởi nghĩa, sẵn sàng cho một cuộc tổng khởi nghĩa khi thời cơ xuất hiện. 2. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. 

a. Nhật đầu hàng Đồng Minh, lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố. 

* Khách quan: thời cơ thuận lợi đã đến. 

Tháng 8-1945, quân Đồng minh tiến công quân Nhật ở Châu Á – Thái Bình Dương. Ngày 6 và 9-8-1945 Mỹ ném hai trái bom nguyên tử xuống Hirosima và Nagasaki. Ngày 09-12/08/1945, Hồng quân Liên Xô tiêu diệt đội quân Quan Đông của Nhật ở Đông Bắc  Trung Quốc. 

Trưa 15/08/1945, Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng. Bọn Nhật ở Đông Dương và chính quyền Trần  Trọng Kim hoang mang đến cực độ. 

Vẫn còn nội dung phía dưới, bạn hãy ấn nút để xem tiếp nhé...